Politikk

Etablerer en av Norges største byggorganisasjoner

Bystyret i Oslo har opprettet et nytt kommunalt foretak – Oslobygg KF – som får ansvar for bygging og drift av alle nye formålsbygg i kommunen. Oslobygg vil bestå av det som i dag er de kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.

Pressemelding / Publisert: 30.01.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Vi starter nå prosessen med å samle foretakene og jeg har stor tro på prosjektet. Ett større foretak er bedre rustet til å tilpasse seg fremtidige krav om hurtigere endringer og økt kompetanse innenfor teknologi, innovasjon og nye arbeidsmetoder, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

Oslobygg KF vil forvalte omlag 2,5 millioner kvadratmeter eiendom og blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktør.

Bygningsarbeider som borer
Bygningsarbeider som borer. Bilde: Omsorgsbygg/Oslo kommune.

Flere positive effekter

Sammenslåingen av byggforetakene ble vedtatt i Oslo bystyre 29. januar. Etableringen skjer for å få større og mer robuste fagmiljøer som vil være positivt for fremtidig rekruttering og muligheten til å utvikle egne ansatte.

– Kommunen kan nå i større grad tilrettelegge for en mer effektiv bruk av kommunens tomter og bygge for flere formål i ett og samme prosjekt. Vi får mulighet til å fremme god klimapolitikk, og til å bekjempe arbeidskriminalitet. I tillegg står vi sterkere rustet til å ta i bruk ny teknologi i våre byggeprosjekter, sier byråden.

Del av Boligbygg holdes utenfor

Boligbyggs forvaltning av kommunale boliger vil fortsette i et eget foretak. Årsaken er at Boligbygg skiller seg fra de øvrige foretakene når det gjelder leietakere, husleiemodell og finansiering. I tillegg er det viktig å ivareta det boligsosiale formålet til Boligbygg.

– Boligbygg har et viktig formål, nettopp å skaffe boliger til vanskeligstilte i Oslo. Jeg tror dette best ivaretas ved at denne delen av Boligbyggs virksomhet beholdes i et eget foretak, sier Evensen.

Starer gjennomføringsperioden nå

Gjennomføringsperioden starter nå og Oslobygg vil tidligst være operativt i starten av 2021. I gjennomføringsfasen vil dagens foretak fortsette sin vanlige drift.

Det har vært gjennomført en åpen og inkluderende prosess i planleggingen av nytt foretak, med særlig vekt på å involvere ansatte og deres organisasjoner. Denne involveringen vil fortsette i det videre arbeidet.

Kontakt

Pressekontakt for byråd Victoria Marie Evensen:
Kristin Stormo, kommunikasjonsansvarlig byrådsavdeling for næring og eierskap, Tlf: 48 15 51 34

Les mer om foretakene som skal inngå i Oslobygg