Politikk

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Oslo Kommune

Det ble oppnådd enighet i meklingen mellom Oslo kommune og LO kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS-K.

Pressemelding / Publisert: 25.05.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Onsdag 25. mai, ett døgn på overtid ble det en løsning i tariffoppgjøret i Oslo kommune.

Kommunen har fokus på å være en forutsigbar og attraktiv arbeidsgiver, som evner å tiltrekke og beholde den beste kompetansen på alle nivåer. Forhandlingssammenslutningene representerer 32 ulike organisasjoner, ulike yrkesgrupper og sprikende krav til avtaleverk og økonomi.

– Vårt fokus som arbeidsgiver har vært å finne gode løsninger og en fordeling som kommer de ansatte og Oslo kommune til gode. Dette er et resultat som jeg håper at de ansatte blir fornøyde med, sier forhandlingssjef i Oslo kommune, Per Steinar Aasebø.

Det ble enighet med LO kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS-K. Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 3,71 prosent, minimum 18 800 kroner.

Meklingen har vært spesielt krevende, med parter som har ulike interesser og krav.

– Vi har vært i mekling med fire svært ulike sammenslutninger som representerer over 36 000 ansatte i en rekke ulike stillinger. Dette har vært en ekstremt krevende mekling, arbeidstakerorganisasjonene har hatt høye ambisjoner og svært ulike krav. Jeg er glad for at vi nå har oppnådd enighet. Jeg mener vi i fellesskap har klart å imøtekomme viktige krav fra alle partene. Jeg er svært fornøyd med at vi nå har landet på en løsning som er anbefalt av alle, avslutter Aasebø.

Hovedpunkter

  • Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 3,71 prosent, minimum 18 800 kroner

Andre viktige endringer i avtaleverket:

  • En økning i tillegg for ubekvem arbeidstid for å stimulere til heltidskultur
  • Flere organisasjoner har sluttet seg til særbestemmelser for undervisningspersonale

Pressekontakt

Nina Pannu, Byrådsavdeling for finans
Telefon: 466 500 54
E-post: nina.gopinder.pannu@byr.oslo.kommune.no