Politikk

Endringer i byrådet i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen har torsdag 11. juni gjort endringer i byrådet i Oslo, og etablert en ny byrådsavdeling: Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Pressemelding / Publisert: 11.06.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
 • Byråd Rina Mariann Hansen (Ap) er utnevnt til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester med virkning fra i dag, torsdag 11. juni.
 • Byråd Omar Samy Gamal (SV) er utnevnt til byråd for kultur, idrett og frivillighet med virkning fra i dag, torsdag 11. juni.
 • Byråd Arild Hermstad (MDG) er utnevnt til byråd for byutvikling i Hanna Marcussens (MDG) foreldrepermisjon med virkning fra mandag 15. juni til mandag 8. mars 2021.

– Vi legger bak oss den første fasen i håndteringen av koronautbruddet, og beveger oss nå fra en helsekrise til en økonomisk krise med rekordhøy arbeidsledighet. Med endringer av arbeidsområder styrker vi byrådet, og posisjonerer oss enda bedre til å løse de store utfordringene vi står overfor, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Rina Mariann Hansen har lang erfaring fra Oslo-politikken og har vært byråd for kultur, idrett og frivillighet siden 2015.

– Rina Mariann Hansen har oppnådd svært gode resultater som byråd, blant annet fått til et rekordløft for idretten i Oslo. Jeg er sikker på at hun vil kunne levere et like stort løft for Oslos arbeidsliv. Vi har over 50 000 arbeidsledige nå, og vi skal gjøre det vi kan for å få flest mulig tilbake i jobb raskest mulig. Vi skal også vri passive kontantytelser til aktive arbeidsrettede tiltak for de som er uføre, men likevel fortsatt har arbeidsevne, sier Johansen.

Det opprettes en ny byrådsavdeling, Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester, som får overført virkemidler og ansvar fra andre byrådsavdelinger, blant annet ansvaret for Oslo Voksenopplæring.

Omar Samy Gamal ble utnevnt til byråd etter valget i 2019, og vil i den nye byrådsposten ha som hovedoppgave å sikre at større deler av befolkningen kan delta i kultur, idrett og frivillighet.

– Byrådet har de siste årene bygget mange nye kultur- og idrettsarenaer. Men vi vet at deltakelse fortsatt henger sammen med kjønn, etnisitet, bosted, alder og tilknytning til arbeidslivet. Vår ambisjon er at kulturen, idretten og frivilligheten skal bygge sterkere broer mellom generasjoner og på tvers av sosiale klasser, og det vet jeg at Gamal vil levere på, sier Johansen.

En annen viktig oppgave for Gamal blir å følge opp den ferske kommunale utredningen «Tro det eller ei: Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo».

– I Oslo skal alle få være den de er og møtes med toleranse og inkludering. Alle skal ha frihet til å tro eller ikke tro. Vi hegner om retten til ytring, men det er ingen plass til rasisme. En tolerant og inkluderende by er ikke noe vi oppnår en gang for alle, det er en innsats vi må holde i gang hele tiden og som Gamal vil gi ny kraft til, sier Johansen.

Arild Hermstad har vært byråd for miljø og samferdsel i to perioder mens Lan Marie Berg har hatt foreldrepermisjon.

– Jeg er glad for at Arild Hermstad vil fortsette å bruke sin erfaring og sitt pågangsmot til å gjennomføre byrådets nye boligpolitikk, styrke våre områdesatsinger i ytre by og gjøre bykjernen mer levende, attraktiv og tilgjengelig, sier Johansen.

Lan Marie Berg vil være tilbake som byråd for miljø og samferdsel fra mandag 3. august, og frem til da vil Hermstad lede både Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for byutvikling.

Nøkkeloverrekkelser i byrådsavdelingene

I forbindelse med endringene i byrådet er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i byrådsavdelingene etter følgende oppsett:

 • Kl. 12.00: Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Omar Samy Gamal og Rina Mariann Hansen. Adresse: Olav Vs gate 4.
 • Kl. 12.30: Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Rina Mariann Hansen og Omar Samy Gamal. Adresse: Oslo rådhus, Rådhusplassen 1, østre tårn.

Byrådet i Oslo

Byrådet er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Byrådslisten ser nå slik ut:

 • Byrådsleder: Raymond Johansen (Ap)
 • Byråd for finans: Einar Wilhelmsen (MDG)
 • Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester: Rina Mariann Hansen (Ap)
 • Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester: Robert Steen (Ap)
 • Byråd for oppvekst og kunnskap: Inga Marte Thorkildsen (SV)
 • Byråd for miljø og samferdsel: Arild Hermstad (MDG), Lan Marie Berg (MDG) (fra 3. august)
 • Byråd for byutvikling: Hanna Marcussen (MDG) (til mandag 15. juni, og fra mandag 8. mars 2021), Arild Hermstad (MDG) (fra mandag 15. juni til mandag 8. mars 2021)
 • Byråd for næring og eierskap: Victoria Marie Evensen (Ap)
 • Byråd for kultur, idrett og frivillighet: Omar Samy Gamal (SV)

Pressekontakt

Pressevakten i byrådsavdelingene:

Byrådssekretær Halvard Hølleland (Ap) ved Byrådslederens kontor: