Politikk

Endringer i byrådet

Byrådsleder Raymond Johansen gjør en midlertidig endring i sammensetningen av byrådet i Oslo. Endringen trer i kraft torsdag 2. januar 2020.

Pressemelding / Publisert: 20.12.2019

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Arild Hermstad oppnevnes som byråd for miljø og samferdsel. Han tiltrer 2. januar når byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, går ut i foreldrepermisjon. Hermstad vil være byråd frem til Berg er tilbake fra permisjon 2. juni 2020.

Bilde av Victoria Marie Evensen, Raymond Johansen, Arild Hermstad.
Victoria Marie Evensen, Raymond Johansen, Arild Hermstad. Bilde: Oslo kommune.

Hermstad oppnevnes

– Byråden for miljø og samferdsel har et bredt ansvarsområde for kollektivtransport, renovasjon, brannberedskap og avløp, altså mange av tjenestene og infrastrukturen som må fungere for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for Oslos innbyggere, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Hermstad var byråd for miljø og samferdsel i Oslo fra april til juli i 2019.

– Arild Hermstad har lang erfaring fra miljøbevegelsen og var også byråd i vår. Jeg er glad for å få Arild tilbake på laget, mens Lan Marie Berg er i foreldrepermisjon, sier Johansen.

Arild Hermstad (52) har siden mai 2018 vært én av MDGs to nasjonale talspersoner. Hermstad har hovedfag i samfunnsgeografi ved Universitetet i Bergen. Han var leder for Framtiden i våre hender fra 2001 til 2016.

Evensen gjeninntrer

Victoria Marie Evensen ble oppnevnt som byråd for næring og eierskap 23. oktober 2019. Hun fortsatte sin påbegynte foreldrepermisjon fra og med 24.10.2019.

– Byråden for næring og eierskap har en sentral posisjon i arbeidet vårt med å styrke Oslo som motor for verdiskaping, med en aktiv næringspolitikk og et ansvar for å forvalte store deler av eiendomsporteføljen og selskapene Oslo kommune eier. Byråden skal sørge for at vi bruker kommunens innkjøpsmakt aktivt for et ryddig arbeidsliv og for at vi fortsetter å kutte klimautslipp, sier Johansen.

Han understreker Oslo kommunes rolle i å bidra til mer innovasjon, flere arbeidsplasser og forretningsmuligheter for byens bedrifter både i Norge og internasjonalt.

– Victoria Marie Evensen har, i tillegg til sin politiske erfaring, lang fartstid fra privat næringsliv og kreativ næring. Jeg ser frem til at Evensen gjeninntrer, og vil benytte anledning til å takke Vegar Andersen for en stødig og imponerende jobb som konstituert byråd i Evensens permisjon, avslutter Johansen.

Evensen har sittet i bystyret siden 2011 og var frem til 2015 medlem av kultur- og utdanningskomiteen. De siste fire årene har hun ledet byutviklingskomiteen.

Evensen gjeninntrer som byråd for næring og eierskap med virkning fra 2. januar 2020. Konstituert byråd Vegar Andersen går tilbake til rollen som oppnevnt byrådssekretær for Victoria Marie Evensen, med virkning fra 2. januar 2020.

Pressekontakter:

For byrådsleder Raymond Johansen, byrådssekretær Halvard Hølleland, 995 14 351
For Arild Hermstad og Lan Marie Berg, byrådssekretær Daniel Rees, 994 52 400
For Victoria Marie Evensen, byrådssekretær Vegar Andersen, 415 51 219

Pressebilde av Arild Hermstad

Pressebilde av Victoria Marie Evensen