Politikk

Endringer i byrådet

Byrådsleder Raymond Johansen har i dag gjort midlertidige endringer i byrådet. Rasmus Reinvang oppnevnes som byutviklingsbyråd inntil Hanna E. Marcussen er tilbake fra foreldrepermisjon i mai 2021. Byutviklingsbyråd Arild Hermstad fratrer. Endringen trer i kraft fra tirsdag 9. mars.

Pressemelding / Publisert: 05.03.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Arild Hermstad (MDG) har siden 11. juni 2020 vikariert som byutviklingsbyråd i Hanna E. Marcussens fravær, og i to omganger også vært vikar for Lan Marie Berg som miljø- og samferdselsbyråd i 2019 og 2020.

– Jeg vil takke Arild Hermstad for arbeidsinnsatsen med en av byrådets hovedoppgaver med å legge til rette for god og variert boligbygging. Jeg vil også takke Arild for godt samarbeid i byrådet, og ønsker ham lykke til videre som stortingskandidat i Hordaland, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

I perioden før Marcussen er tilbake i mai 2021 vil Rasmus Reinvang (MDG) vikariere som byutviklingsbyråd. Reinvang har vært byrådssekretær i Byrådsavdeling for byutvikling siden 2015.

Foto av Rasmus Reinvang (JPG 6MB)

– Rasmus Reinvang har lang fartstid som del av politisk ledelse for byutviklingsfeltet og stor kunnskap på området. Jeg er trygg på at han vil videreføre byrådets viktige arbeid med å legge til rette for boligbygging og grønn byutvikling, sier Johansen.

Byrådslederen gjør også endringer blant byrådssekretærene i Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Byrådet i Oslo

Byrådet er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Byrådet har fra 9. mars følgende sammensetning:

 • Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)
 • Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG)
 • Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV)
 • Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap)
 • Byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG)
 • Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap)
 • Byråd for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG) (til mai 2021)
 • Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap)
 • Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV)

Byrådssekretærer

Byrådslederens kontor (BLK)

 • Marte Ingul (stabssjef) (Ap)
 • Halvard Hølleland (byrådssekretær for kommunikasjon) (Ap)
 • Ragnhild Grongstad Kvamsås (Ap)
 • Julie Ness (MDG)

Byrådsavdeling for finans (FIN)

 • Lars Gravråk (Ap)
 • Marie Loe Halvorsen (MDG)
 • Åsmund Strand Johansen (SV)

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

 • Linn Andersen (Ap)

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)

 • Marte Haabeth Grindaker (Ap)

Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)

 • Vegar Andersen (Ap)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)

 • Kristian Takvam Kindt (SV)
 • Tarjei Helland (SV), fratrer 5. mars 2021
 • Kristina Brovold Liknes (SV), oppnevnt med virkning fra 1. mars 2021

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)

 • Morten Nordskag (MDG)
 • Stian Bjørnøy (MDG)
 • Sindre Buchanan (MDG)

Byrådsavdeling for byutvikling

 • Rasmus Reinvang (MDG), permisjon fra 9. mars til mai 2021
 • Kristin Antonsen Brenna (MDG), fratrer 19. mars 2021
 • Karina Garnes Reigstad (MDG), oppnevnt med virkning fra 8. mars 2021.
 • Herman Søndenaa (MDG), oppnevnt med virking fra 15. mars 2021

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)

 • Hanne Lyssand (SV)

Pressekontakt