Politikk

Endringer i byrådet

Byrådsleder Raymond Johansen gjør en endring i sammensetningen av byrådet i Oslo. Sunniva Holmås Eidsvoll oppnevnes som byråd for oppvekst og kunnskap og Inga Marte Thorkildsen trer ut av byrådet. Endringen trer i kraft tirsdag 19. oktober 2021 kl. 10.00.

Pressemelding / Publisert: 19.10.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

— Byråden for oppvekst og kunnskap har ansvaret for barnehager, barnevern, skoler og skolehelsetjenesten. Det er selve grunnlaget for at alle barn og unge skal ha en god oppvekst med trygge voksne. Jeg er veldig glad for at Sunniva Holmås Eidsvold, som er drivende dyktig og kjenner Oslo, skal ha akkurat denne jobben, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) har 10 års erfaring som folkevalgt i Oslo fra bydelsutvalg og bystyre. Siden 2015 har hun vært gruppeleder for SV i bystyre i Oslo. Holmås Eidsvoll har vært leder av Oslo SV siden 2017. Eidsvoll er utdannet samfunnsøkonom og har bakgrunn blant annet som daglig leder i Natur og Ungdom, leder i Operasjon Dagsverk og analytiker i Statkraft.

Inga Marte Thorkildsen går av etter til sammen seks år som byråd. Fra 2015 til 2017 var hun byråd for eldre, helse og sosiale tjenester før hun i 2017 ble utnevnt til byråd for oppvekst og kunnskap.

— Thorkildsen har vært en sentral del av det rødgrønne byrådet siden starten, og har lagt ned en enorm innsats for barn og unge i Oslo. Hun har forvaltet en offensiv satsing på skolen og de ansatte og kvalitet i barnehagene. Jeg vil særlig takke henne for viktig og godt lederskap gjennom koronapandemien, sier byrådsleder Johansen.

Byrådet i Oslo

Byrådet Johansen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Byrådet har fra 19. oktober følgende sammensetning:

  • Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)
  • Byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG)
  • Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)
  • Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap)
  • Byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG)
  • Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap)
  • Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG)
  • Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap)
  • Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV)

Nøkkeloverrekkelse

Byrådsleder Raymond Johansen og ny byråd for oppvekst og kunnskap er tilgjengelig for pressen kl. 12.30 i Oslo rådhus.

Det blir nøkkeloverrekkelse fra Inga Marte Thorkildsen til påtroppende byråd i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap kl. 14.00.

Kontakt

E-post: media@byr.oslo.kommune.no
Telefon: 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 56 44 54