Politikk

Ekstra høstvask i indre by

Bymiljøetaten vil i tidsrommet 26. september til 27. oktober foreta en ekstra gatevask i Oslo sentrum og sentrumsnære bydeler. Målet med høstvasken er å oppnå bedre luftkvalitet utover høsten og vinteren.

Pressemelding / Publisert: 22.09.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Gatene blir rengjort av traktor
Bilde: Oslo kommune.

Disse bydelene får en ekstra høstvask:

  • Sentrum
  • Gamle Oslo
  • Grünerløkka
  • Sagene
  • St. Hanshaugen
  • Frogner

Hvilke gater vaskes når?

Merk at disse listene er veiledende og oppdateres jevnlig. Det kan skje endringer underveis, enten på grunn av været eller andre uforutsette hendelser.

For at vi skal få vasket skikkelig må alle parkerte kjøretøy flyttes. Vi setter ut skilter med
midlertidig parkeringsforbud i de gatene som skal rengjøres, minimum 24 timer før oppstart. De
første skiltene kommer opp fredag 23. september.

Følg ekstra nøye med om du parkerer i bydelene nevnt over. Vi sender også ut e-postvarsel til alle som er bosatt innenfor dette området.

Hvorfor gjør vi dette?

Grenseverdiene for svevestøv er skjerpet fra 1. januar 2022 (regjeringen.no), og dette fører til behov for flere tiltak. Allerede i vår ble det registrert for mange overskridelser av døgngrenseverdien for svevestøv ved Bygdøy allé og Hjortnes.

Å fjerne støvdepot som ligger på veiene nå vil kunne bidra til lavere nivåer og muligens færre overskridelser av grenseverdien utover høsten og vinteren.

– Nå vasker vi gatene for å få bort støv og skitt. Gammel grus, dekkslitasje, veistøv, tørre blader og alt annet som samler seg på og langs veiene, virvles opp av trafikken og gir dårlig luft. Nå vasker vi for å få det bort, samtidig blir det triveligere i gatene våre, og så sørger vi for bedre luftkvalitet. Et annet viktig tiltak vi alle kan gjøre for bedre luftkvalitet i Oslo, er at flere lar bilen stå og heller velger buss, t-bane, trikk, sykkel eller tar beina fatt, når vi ferdes i byen vår, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav.

Her kan du finne statistikk og rapporter om luftkvalitet i Oslo, informasjon om tiltak, og du kan
følge med på luftkvaliteten akkurat nå.

Vannsituasjonen

Den ekstra gatevasken skjer i samråd med Vann- og avløpsetaten. Det er fortsatt en situasjon
med lavere vannstand enn normalt i vannmagasinene, men den helsemessige gevinsten av den
ekstra gatevasken veier tungt.

– Med den tørre våren og sommeren vi har vært gjennom, sier det seg selv at blir liggende mye støv i gater og plasser som må spyles bort, til tross for enkelte styrtregn. Vi støtter Bymiljøetaten i at dette er et viktig tiltak for luftkvaliteten og folkehelsen, sier Frode Hult, seksjonsleder i Vann – og avløpsetaten.

– På sikt ønsker vi å begrense bruken av drikkevann til gatevask. Vi jobber derfor med en plan for
etablering av råvannsuttak rundt om i byen som Bymiljøetaten vil kunne benytte seg av, sier Hult.

Pressekontakter

Vann- og avløpsetaten

Simen Strand Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 99 56 44 14

Bymiljøetaten

Pressetelefon: 94 87 49 56

E-post: presse@bym.oslo.kommune.no