Helse og omsorg

Ekstern gjennomgang av Oslos helsehus klar

Fredag 30. juni overleverte PwC den eksterne gjennomgangen av byens helsehus til byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Marthe Scharning Lund.

Pressemelding / Publisert: 30.06.2023

Av Byrådsavdeling for helse

Inngangspartiet til Ullern helsehus
Ullern helsehus. Bilde: Oslo kommune.

Rapporten analyserer helsehusenes organisering, ledelse, bemanning, kompetanse og kvalitet. Bydelenes tildelingspraksis og samhandlingen med sykehusene blir også belyst. Pasienter, pårørende, ansatte, ledere og samarbeidspartnere har kommet kom til orde.

– Jeg er glad for at vi har fått denne grundige rapporten. Den bekrefter inntrykket vi hadde, og som byrådet siden desember har tatt flere grep for å ta tak i. Så er det viktig å si at selv om vi allerede har gjort mye, så er vi ikke ferdige med å gjøre eldreomsorgen og helsehusene bedre, sier Marthe Scharning Lund, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Rapporten viser at tilbudet ved helsehusene ikke har vært godt nok tilpasset befolkningens behov. Utfordringene er sammensatte, og handler om hvordan samarbeidet for å gi pasientene riktig tilbud fungerer, vel så mye som situasjonen ved det enkelte helsehus.

I løpet av desember 2022 og januar 2023 ble det bevilget over 20 millioner kroner for å styrke bemanning, øke kompetanse og tilsette måltidsverter på helsehusene. I april fremmet byrådet en sak for bystyret om omorganisering av helsehusene hvor helsehusene ble styrket med ytterligere 62 millioner kroner, i tillegg til 41 millioner til nytt pasientvarslingssytem. Totalt utgjør dette 123 millioner kroner.

I april vedtok bystyret en omorganisering av helsehusene, som skal sikre mer spesialisering for å sikre at pasientene får rett behandling, struktur for bedre mottak av pasienter og samarbeid mellom bydelene og helsehusene, samt en kraftfull satsing på velferdsteknologi og pasientvarslingssystemer. Til sammen utgjør disse grepene en styrking av helsehusene på om lag 80 årsverk.

– Rapporten som nå foreligger underbygger at disse tiltakene vil være gode svar på utfordringene ved helsehusene. Det er jeg fornøyd med. Samtidig må vi erkjenne at vi står overfor store utfordringer i eldreomsorgen fremover, med flere eldre, færre i yrkesaktiv alder og at kommunen overtar oppgaver som tidligere lå til sykehusene, avslutter Scharning Lund.

Les hele rapporten her (PDF)

Pressemelding 28. mars 2023: Kraftfulle grep for å styrke helsehusene i Oslo

Pressekontakt

For byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Tuva Otterlei Blikom
Telefon