Politikk

Det nye Munchmuseet åpner høsten 2020

Det nye Munchmuseet i Bjørvika åpner for publikum høsten 2020. Munchmuseet på Tøyen vil holde åpent gjennom sommeren.

Pressemelding / Publisert: 27.01.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Overtakelsen av bygget fra entreprenør til byggherre er forsinket. Dette skyldes manglende leveranse av brann- og sikkerhetsdører, samt manglende ytelse og ikke tilfredsstilt stabil drift på klimasystemene.

– Vi er i sluttfasen av byggeprosjektet og samarbeider tett med vår entreprenør for å finne løsninger. Vi jobber iherdig for å få alle leveranser på plass for å ferdigstille museet. Dersom vi ikke får orden på leveransen av brann- og sikkerhetsdører innen kort tid, vil spesialdører bli bestilt fra en annen leverandør, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg som er byggherre for det nye museet.

Det nye Munchmuseet har et avansert klimasystem for å ivareta kravene til oppbevaring og utstilling av sårbar kunst. Testing og innregulering av klimasystemene er ikke ferdigstilt, og kontraktskravene til ytelse og stabil drift er ikke oppfylt.

– Vi har iverksatt tiltak for å sikre at ytelseskravene til klimaanlegget blir oppfylt, og vi har bestilt midlertidige dører for å kunne sluttføre testing av klimaanlegget, slik at innflyttingen ikke blir forsinket unødvendig, sier Eli Grimsby. Hun understreker at Kultur- og idrettsbygg kun vil overta bygget fra entreprenør når klimasystemene er testet, innregulert og dokumentert stabile.

Nytt museumsbygg skal gi optimale forhold for egen og innlånte samlinger. Flyttingen av kunst til det nye museet kan først igangsettes når klimasystemene er testet og stabile, og tilsvarende gjelder for innlån. Forsinket overtakelse av bygget fører til at åpningen av museet forskyves til høsten.

– Munchmuseet forvalter Edvard Munchs kunst som regnes som Norges viktigste bidrag til den internasjonale kunsthistorien. Det nye museet blir fantastisk med både våre egne samlinger, og internasjonale utstillinger av verdensformat. Det er viktig at det nye museumsbygget gir gode forhold både for vår kunst og det vi skal låne inn, sier direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet

- Det er stor spenning og forventning til det nye museet, og vi gleder oss veldig til å flytte inn.Planen var å åpne før sommeren. Munchmuseet jobber nå med å utrede konsekvenser og justere planer deretter. Vi kommer til å holde Munchmuseet på Tøyen åpent sånn at vi kan by på gode kunstopplevelser mens vi venter på det nye museet i Bjørvika, sier Stein Olav Henrichsen.

Kontaktpersoner:

- for direktør Eli Grimsby, Kultur- og idrettsbygg
kommunikasjonssjef for kulturbyggene Kristine Langfjord
kristine.langfjord@kid.oslo.kommune.no, 95801859

- for direktør Stein Olav Henrichsen, Munchmuseet
markeds- og kommunikasjonsdirktør Gitte Skilbred
gitte.skilbred@munchmuseet.no, 97057819