Politikk

Byrådsleder Raymond Johansen presenterer byrådet for Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen gjør endring i antall byråder fra åtte til ni og justerer byrådets sammensetning og ansvarsfordeling.

Pressemelding / Publisert: 23.10.2019

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– I går la vi fram en ambisiøs og omfattende byrådserklæring med nye grep for å få flere i arbeid, for klimakutt, for læring i skolen og for omfordeling. I dag får vi inn tre nye byråder med kjærlighet til Oslo og tro på politikkens kraft, sier Raymond Johansen (Ap).

Her kan du gjøre deg kjent med den nye byrådsplattformen.

De nye byrådene er:

 • Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans
 • Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap
 • Omar Samy Gamal (SV), byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold
Bildet viser det nye byrådet med Byrådsleder Raymond Johansen i midten
Raymond Johansen og det nye byrådet for Oslo. Bilde: Sturlason.

Robert Steen (Ap) fratrer som byråd for finans og blir byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Einar Wilhelmsen (45) er leder for Miljøpartiet De Grønne i Oslo og kommer fra stillingen som fagansvarlig i Zero. Han er utdannet statsviter og har tidligere blant annet vært byrådssekretær i Byrådsavdeling for finans. Han var med i MDGs delegasjon til forhandlingene av ny byrådsplattform.

Victoria Marie Evensen (39) har vært bystyremedlem for Arbeiderpartiet siden 2011, og har de siste fire årene vært fulltidspolitiker i Oslo bystyre og leder av byutviklingskomiteen. Hun er utdannet tekstforfatter og har arbeidet som kreativ leder i reklamebransjen.

Omar Samy Gamal (27) har vært med i Oslo SVs delegasjon til forhandlingene av ny byrådsplattform og arbeider som yrkesfaglærer. Han har tidligere vært rådgiver i Norsk Vann og leder i NITO Studentene.

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid, og Marthe Scharning Lund (Ap), byråd for næring og eierskap, trer ut av byrådet.

Les mer om byrådet

Etter endringene har byrådet følgende sammensetning:

 • Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)
 • Byråd for miljø og samferdsel og byrådets nestleder Lan Marie Nguyen Berg (MDG)
 • Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester og sjef for Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid Robert Steen (Ap)
 • Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV)
 • Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap)
 • Byråd for byutvikling Hanna Elise Marcussen (MDG)
 • Byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG)
 • Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap)
 • Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Omar Samy Gamal (SV)

Endring i byrådsområder

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid består, men deles i to byrådsområder:
Byrådsområde for helse, eldre og innbyggertjenester og byrådsområde for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

Byrådsområde for arbeid, sosiale tjenester og mangfold omfatter tjenester innen arbeid, bolig og velferd, NAV, rusfeltet, boligsosialt arbeid, barne- og ungdomsarbeid, flyktninger, integrering og mangfold, hjelpemiddelformidling, tilrettelagt transport og virksomhetsstyring av Velferdsetaten.

Byrådsområde for helse, eldre og innbyggertjenester omfatter helse- og sosialtjenester, slik som sykehjem, dagsenter, helsehus, tannhelse, hjemmetjenester, rehabilitering, psykisk helse, tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og virksomhetsstyring av de femten bydelene, Helseetaten og Sykehjemsetaten. I tillegg skal ansvaret for digitalisering overføres fra Byrådsavdeling for finans.

Følgende byrådssekretærer er oppnevnt:

 • For byrådsleder Raymond Johansen (Ap):
  Marte Ingul (Ap) (stabssjef) og Halvard Hølleland (Ap) (byrådssekretær for kommunikasjon)
 • For byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG):
  Daniel Rees (MDG og Sindre Buchanan (MDG)
 • For finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG):
  Marie Loe Halvorsen (MDG) og Lars Gravråk (Ap)
 • For byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap):
  Abdullah Alsabeehg (Ap)
 • For byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV):
  Tarjei Helland (SV) og Anna Tresse (SV)
 • For byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap):
  Ellen Rønning-Arnesen (Ap) og Per Anders Langerød (Ap)
 • For byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Omar Samy Gamal (SV):
  Åsmund Strand Johansen (SV)
 • For byråd for næring og eiendom Viktoria Marie Evensen (Ap):
  Vegar Andersen (Ap) (konstitueres som byråd til 2. januar 2020)
 • For byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG):
  Rasmus Reinvang (MDG)

Pressekontakter:

Hanne Gjørtz, kommunikasjonssjef
Mobil 957 55 213, hanne.gjortz@byr.oslo.kommune.no

Nina Gopinder Pannu, Byrådsavdeling for finans
Mobil: 466 500 54, nina.gopinder.pannu@byr.oslo.kommune.no

Ninja Sandemose, Byrådsavdeling for næring og eierskap
Mobil 907 957 60, ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no

Karin Steenstrup, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
Mobil 905 64 454, karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no

Cecilie Dahl, Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester
Mobil 996 40 225, cecilie.dahl@byr.oslo.kommune.no

Kristine Dahl, Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
Mobil 971 92 751, kristine.dahl@byr.oslo.kommune.no

Ingvild Hancke Øgstad, Byrådsavdeling for byutvikling
Mobil 934 58 284, ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no

Beate Svenningsen, Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
Mobil 918 85 142, beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no

Tuva Otterlei Blikom og Tor Audun Gram, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Pressetelefon 904 71 999, presse.mos@oslo.kommune.no

Les mer om byrådet