Politikk

Byrådet vil kjøpe Veterinærhøgskolen på Adamstuen

Byrådet foreslår å kjøpe tre fjerdedeler av Veterinærhøyskolen på Adamstuen for 1,35 milliarder kroner. Tomtearealet er på over 50 mål, tilsvarende syv fotballbaner, og vil gi kommunen areal til kommunale tilbud som skole, flerbrukshall og bibliotek, så vel som bydelspark

Pressemelding / Publisert: 30.06.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Dette er nok det største eiendomskjøpet Oslo kommune foretar noensinne. Folk vil bo i Oslo og vi må sikre oss arealer, så folk får det tilbudet de skal ha, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Det er ikke hverdagskost at en eiendom av denne størrelsen kommer for salg i indre by. Området skal utvikles med gode tilbud til lokalbefolkningen. Vi kan ikke la dette toget gå fra oss, selv om investeringen er uhorvelig stor, sier byrådslederen.

– Bydelen trenger et sentralt område med flere offentlige funksjoner og en flott park, og nettopp det kan vi få til her, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Kjøp av eiendommen på Adamstuen sikrer Oslo kommune viktige arealer i et område av indre by hvor behovet for arealer til kommunale formål og grønne lunger er stort.

Park og gode møteplasser

– Vi har gjennomført en omfattende kartlegging av kommunale behov, og ser for oss en stor grønn park og rekreasjonsareal, grunnskole, videregående skole, flerbrukshall, barnehage og lokalbibliotek, kulturaktiviteter og kanskje mer, sier Marcussen.

– Vi ønsker at alle skal ha god tilgang på grøntområder også i indre by. Dette området trenger en park der folk kan møtes og barn kan leke. Det som i dag oppleves som et ganske lukket område, vil i fremtiden åpnes opp og bli gode grønne møteplasser i nærmiljøet, sier byutviklingsbyråden.

Skole og flerbrukshall

Elevtallet i bydelen er forventet å øke og kommunen mangler areal til nye skoler. Byrådet ser derfor på mulighetene for å regulere en stor ny grunnskole på Adamstuen. Det er også behov for en ny videregående skole i byen nær framtid.

– Med kjøp av Veterinærhøgskolen sikrer vi skoletomter, slik at vi kan imøtekomme det voksende elevtallet i bydelen. Vi ønsker å etablere både en grunnskole og en videregående skole på området, sier byråd oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen. Thorkildsen sier at nærhet til høyere utdanningsinstitusjoner og Universitetssykehuset vil kunne bidra til å utvikle kunnskapsbyen Oslo og en ny videregående skole akkurat her er akkurat hva byrådets campusstrategi legger opp til.

– Barn og unge i Bydel St. Hanshaugen mangler i dag idrettsfasiliteter og en flerbrukshall vil være et etterlengtet tilbud i bydelen. Vi ønsker derfor å se på muligheter for en flerbrukshall i tilknytning til fremtidig skoletilbud. Vi ønsker også å sikre mulighet for flere barnehageplasser, sier Thorkildsen.

Bibliotek og kultur

Byrådet vil også se på muligheter for et nytt lokalbibliotek, samt lokaler for kunst og kultur. Lokaler for kunst og kultur kan fungere godt i vernede bygg, og krever ofte mindre grad av ombygging. I tillegg kan det være aktuelt å vurdere arealer til bydelsfunksjoner knyttet til de kommunale formålene og et bydelsforsamlingslokale.

Videre prosess og medvirkning

Den endelige beslutningen om hva som skal komme på eiendommen er ikke tatt. I den kommende utviklingsprosessen skal de ulike behovene vurderes videre.

– Vi ønsker oss bred medvirkning fra lokalbefolkningen, slik at vi får gode innspill på bordet og kan tilrettelegge området best mulig, sier byrådsleder Johansen.

– Veterinærhøgskolen er et viktig byutviklingsområde som skal utvikles på en grønn og klimavennlig måte. Jeg er spent på hva befolkningen tenker om dette etter at vi har hatt en spesiell tid med sosial nedstenging og økt bruk av nærområder, sier byutviklingsbyråd Marcussen.

Det er vanskelig å anslå hvor lang tid det tar til området står ferdig, men utviklingsprosessen, bygging, rehabilitering og ferdigstillelse vil ta flere år. Inntil videre ønsker byrådet at byggene skal tas i bruk til midlertidige aktiviteter for å skape liv i området.

Det er det nye kommunale foretaket Oslobygg Oslo KF som kommer til å få ansvar for forvaltning, drift og videre utvikling av området. Byrådet vil bestille utredning om midlertidig bruk fra Oslobygg KF, for å bringe større klarhet i behov, mulighetsrom og kostnader slik at dette kan inngå i kommunens ordinære budsjett- og beslutningsprosess.

Kommunen har tilbud om å kjøpe tre fjerdedeler av Veterinærhøgskolen gjennom et direktekjøp av staten til markedspris. Etter innhenting av takster og forhandlinger er stat og kommune enige om pris. Kjøpskontrakten må endelig vedtas av bystyret.

Den resterende delen av tomten planlegger Statsbygg å legge ut for salg i det åpne markedet.

Kontaktpersoner for byrådsleder/byråder

For byrådsleder Raymond Johansen

Pressevakt, media@byr.oslo.kommune.no, mobil 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)

For byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen

Kristine Langfjord, kommunikasjonsrådgiver, kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no, mobil 95 80 18 59

For byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen

Karin Steenstrup, kommunikasjonsrådgiver, karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no, mobil 90 56 44 54