Politikk

Byrådet styrker velferden og innsatsen mot koronaviruset i nytt budsjettforslag

Byrådet styrker bydelene, Osloskolen og sikrer midlertidige idrettsanlegg og fritidsklubb på Mortensrud i forslaget til endringer i Oslo-budsjettet for 2021. Samtidig øker byrådet bevilgningene til koronatiltak med 900 millioner kroner til totalt 2,9 milliarder kroner.

Pressemelding / Publisert: 05.11.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Byrådet i Oslo la i dag frem en tilleggsinnstilling med forslag til endringer i budsjettforslaget for 2021 og økonomiplan 2021-2024, og en budsjettjusteringssak med forslag til endringer i budsjettet for 2020.

Sammenliknet med budsjettforslaget byrådet la frem i september, har Oslo kommune fått 150 millioner kroner i økt handlingsrom i 2021, som resultat av justert anslag for lønns- og prisvekst i 2020.

  • Jeg er veldig glad for at vi kan styrke oslobudsjettet sammenliknet med forslaget vi la fram i september. Vi driver en effektiv kommune og har en trygg økonomi. Derfor finner vi rom til noen viktige satsinger, blant annet 50 millioner til å styrke bydelsøkonomien i 2021, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Mortensrud

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er særlig fornøyd med satsningene på Mortensrud. Det settes av 53 millioner i 2021 til midlertidig kunstgressbane, fritidsklubb og klubbhus i forbindelse med nytt skolebygg på Mortensrud.

  • Oslos fremtid er ungdommene og barna våre. Koronapandemien preger hverdagen deres. Mer enn noensinne trenger byens barn og unge gode aktiviteter å fylle fritiden med, slik forebygges også utenforskap og ungdomskriminalitet. Midlertidige idrettsanlegg og fritidsklubb vil utgjøre en stor forskjell for barn og unge på Mortensrud, sier Johansen.

Viktige investeringer

I tilleggsinnstillingen konkretiserer byrådet også en rekke en rekke investeringer som skal igangsettes. Byrådet foreslår:

  • 106,5 millioner til finansiering av full tilrettelegging av Langøyene til friluft og rekreasjonsformål.
  • 60 millioner til permanent bygate øst på Furuset med tilrettelegging for busstrafikk og for gående og syklende.
  • Totalt 113 millioner til å rehabilitere opptil 8 kunstgressbaner i 2021 og fase ut bruken av gummigranulat, det er en økning på 20 millioner.
  • Byrådet utløser nå tidligere avsatte midler, slik at kommunen kan sette i gang bygging og rehabilitering av Valle Hovin isbane, Dælenenga flerbrukshall og landhockey- og kunstisbane på Mortensrud.
  • Byrådet viser igjen at vi prioriterer barn og unge. Jeg er glad for at vi nå gir mer midler til både bydelene og skolene, i en krevende økonomisk situasjon. Mens vi venter på endelig avklaring fra staten, har vi også sikret full kompensasjon av koronautgiftene til skolene, bydelene og barnevernet. Det er helt avgjørende for å gi alle barn og unge like muligheter, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Kompensasjon for håndtering av koronapandemien

Byrådet la i opprinnelig budsjettforslag inn 2 milliarder kroner til koronarelaterte kostnader for neste år, dette beløpet foreslås nå økt i tilleggsinnstillingen til om lag 2,9 milliarder.

– Vår viktigste oppgave nå er å ta byen trygt gjennom pandemien. Vi setter derfor av store beløp til å håndtere pandemien også i 2021. Midlene vil blant annet gå til testing og sporing, men også behandling av de som er syke. Dette handler om å skape trygghet i en urolig tid, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådet deler også ut midler til virksomhetene som kompensasjon for koronakostnader så langt i 2020. Deler av dette er midler kommunen har fått fra staten. Staten har lovet kommunene full kompensasjon, men så langt mangler Oslo opp mot en halv milliard kroner. Disse midlene må nå dekkes av kommunens eget budsjett.

— Nå fordeler vi 1,3 milliarder til bydelene og øvrige virksomheter for å dekke koronakostnadene de har hatt. Det er viktig for oss at tjenestetilbudet i kommunen ikke skal lide som følge av økte koronakostnader. Regjeringen har sagt at kommunene skal få kostnadene sine kompensert. Det er svært viktig at regjeringen nå holder det de lover, avslutter finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Pressekontakt

Pressevakt:
telefon: 992 89 090 (ikke sms)
e-post: media@byr.oslo.kommune.no