Vann og avløp

Verdens vanndag 22. mars

Hvert år markers verdens vanndag for å sette søkelys på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vann som ressurs. I Oslo er vi ganske så heldige, men det er ikke alltid en selvfølge med vann i springen.

Aktuelt / Publisert: 10.03.2023

Av Vann- og avløpsetaten

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Vann spruter fra et lekk vannrør
FNs bærekraftsmål nr. 6 har som mål at alle skal ha tilgang til rent drikkevann innen 2030. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Vi inviterer til frokostseminar

I anledning verdens vanndag inviterer vann- og avløpsetaten, alle som ønsker, til gratis frokostseminar om vann og sårbarhet.

Du kan melde seg på via denne lenken. (Det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder)

Program:

Kl. 8.30 Dørene åpnes, enkel frokost

Kl. 9.00

  • Velkommen ved Anna Maria Aursund, direktør Vann- og avløpsetaten
  • Varmerekorder og ekstremnedbørHvordan påvirker klimaendringene oss nå og hva kan vi forvente i fremtiden? Kjetil Schanke Aas, seniorforsker CICERO
  • Klima, krig og bistand. Langsiktige konsekvenser for Afrika som følge av krigen i Ukraina og klimaendringer; finnes det løsninger på tørke og matmangel? Frode Fosse Valland, seniorrådgiver Kirkens Nødhjelp
  • Cybertrusler mot vannforsyning og andre kommunale tjenester Bjørn Tveiten, daglig leder og Ole Anders Ulsrud, kundeansvarlig, Kommune-CSIRT

Pause

KL.10.25

  • Hvor ofte blir vi syke av drikkevannet i Norge? Marianne Steinberg, seniorrådgiver Folkehelseinstituttet
  • Klima, vann og avløp. Hvilke problemer venter Vann- og avløpsetaten? Andreas Stråbø Normann, funksjon strategi og utvikling
  • Tørke og vannforsyningen til Oslo. Erfaringer og tiltak. Frode Hult, seksjonsleder vannmiljø

Programmet er ferdig ca.11.30

Din by, ditt vann
Din by, ditt vann. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Vann og sårbarhet

FNs bærekraftsmål nr. 6 har som mål at alle skal ha tilgang til rent drikkevann innen 2030. I dag er det hele 2,2 milliarder mennesker i verden som ikke har umiddelbare tilgang til trygge drikkevannskilder. Vann er den mest dyrebare ressursen vi har, og for at alle skal ha tilgang må vi bruke vann mer ansvarlig.

I Oslo har vi drikkevann til alle, men sommeren 2022 fikk vi merke klimaendringenes innvirkning på miljøet. De to foregående årene var det tørre vintre, og lite nedbør førte til at vi startet året med lav kapasitet i vannmagasinene. Utover våren 2022 ble det mer dramatisk, og kommunen måtte oppfordre til redusert vannbruk, til kortere dusjer, bruke mindre vann til hage og bilvask.

Om det skulle skjedd noe med vår ene vannkilde vil det føre til bortfall av vann, for hele byen, på få timer. Det vil ført til en krisesituasjon vi må gjøre alt vi kan for å unngå. Blant annet derfor bygger vi ny reservevannforsyning. I 2028, når ny reservevannforsyning fra Holsfjorden ferdigstilles, vil Oslo ha et tosidig vannforsyningssystem. Det vil gi oss en tryggere forsyning og gjøre oss langt bedre rustet hvis noe skulle skje.


FNs bærekraftsmål skal nås innen 2030
Bilde: FN/UN.