Byutvikling

Velkommen til Programeiergruppens seminar for Områdesatsingene

Fra ekstraordinær innsats til ordinær praksis - hvordan må vi samarbeide med oss selv og andre for å lykkes etter 2026?

Aktuelt / Publisert: 31.01.2023

Av Byrådsavdeling for byutvikling

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Områdesatsingene i Oslo har ca. 160 utviklings- og innovasjonsprosjekter innenfor tre delprogram: sysselsetting, oppvekst og utdanning og nærmiljø. Hva må gjøres, nå, for å være der vi ønsker innen satsingen er over? Hvordan kan resultater og kunnskap fra nye arbeidsmåter gi gevinster også når den ekstraordinære innsatsen er over?

Årets seminar har blikket på implementering, i lys av målet om å skape reelle og varige endringer i byens utsatte lokalsamfunn og i offentlige tjenester.


Foreløpig program:

Torsdag 2. mars kl. 12.30 - 17.30

Velkommen

Ved kommunaldirektør og leder av programeiergruppen Morten Wasstøl, Byrådsavdeling for byutvikling (BYU).


Nytt og gammelt i offentlig sektor: Ja takk, begge deler

Hvordan får vi klassiske byråkratiske dyder, som orden, forutsigbarhet og kontroll, til å samspille med moderne forventninger om å levere bedre tjenester for mindre ressurser, trekke inn nye samarbeidspartnere og løse utfordringer, sammen, i en stadig mer kompleks virkelighet?

Forståelsesmodellen «ny syntese» rammer inn problemstillingene og kickstarter våre egne refleksjoner ved partner i Lead, Christian Nyvang Qvick.


Lærdom sett fra ulike ståsteder - forutsetninger for ny, varig praksis

Resten av dagen slipper vi til sentrale folk fra program- og linjeorganisasjoner. Fra ulike ståsteder blir vi kjent med prosjekter og samarbeid i gjennomførings- og avslutningsfasen; innen sysselsetting, oppvekst og utdanning og nærmiljø. Hvilke utfordringer har de støtt på, hva gjør de for å lykkes? Vi får samtidig et innblikk i noen av de viktigste resultatene og læring fra programmene. Det blir mulighet for å stille spørsmål og ha dialog med innlederne gjennom hele dagen.


Kulturelt påfyll og politikerpanel

Hva mener politikere fra stat og kommune er viktig for å skape varige gevinster fra områdesatsingene?

Programmet avsluttes ca. kl. 17.30

Middag kl. 19.00


Fredag 3. mars kl. 09.00 – 13.00

Hvordan kan offentlige byrom og nabolag fylles med aktivitet og tjenester og inngå i et samspill så resultatet blir gode nabolag for alle?

Gro Sandkjær Hanssen, forsker I ved Oslo Met, innleder om hvordan offentlige byrom ute og inne bidrar til mer inkluderende nabolag. Vi får presentert sysselsettingsprosjekt, nærmiljøtiltak og erfaringer fra oppvekst og utdanning. Den røde tråden er at alle presentasjoner innebærer et samarbeid mellom bydel, innbyggere og andre lokale aktører.

Dagen avsluttes med innlegget: Jovisst nytter det! Trivsel, trygghet og livssjanser for unge – evaluering fra innsatser i utsatte boligområder i Danmark ved prosjektsjef Gunvor Christensen, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Lunsj kl. 13:00