Byutvikling

Utvidelse av park på Økern

Byrådet vil at den planlagte parken på Økern skal utvides med omtrent 6800 kvadratmeter.

Pressemelding / Publisert: 18.04.2024

Av Byrådsavdeling for byutvikling

Forslag fra landskapsarkitekter på et grønt amfi i den nye parken.
Illustrasjon av Bjørbekk & Lindheim. Bilde: Bymiljøetaten / Oslo kommune.

– Det er viktig for oss at nærmiljøet på Økern blir ivaretatt og at vi tilrettelegger for mer grønt og rekreasjon i et område som er under sterk vekst, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen.

I sommer vedtok Oslo bystyre en reguleringsplan for den kommunale tomten Økern torgvei 6 med omtrent 900 boliger, en park på 39 dekar, ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage. Lokalmiljøet har involvert seg sterkt i utviklingen av Økern, og blant annet ønsket seg flere idrettsflater og mer grønt i sitt nærområde.

– Byrådet setter nå i gang en begrenset omreguleringsprosess for å utvide parken. Det er viktig for oss at vi får en bred medvirkningsprosess i det videre arbeidet, og vi vil også at nye idrettsflater blir vurdert i utvidelsen av parken, sier Stove Lorentzen.

Det er ikke hele planen som skal gjøres om. Byrådet ber om en omregulering av felt 3 og 4 på den sørøstre delen tomen for å utvide parken. Utvidelsen skal ikke forsinke bygging av den planlagte ungdomsskolen, flerbrukshallen eller den allerede prosjekterte parken.

Se illustrasjon av felt 3 og 4 (PDF, oslo.kommune.no).

– Skolen, flerbrukshallen og parken er sårt tiltrengte tilbud i nærmiljøet og det er viktig for byrådet at dette kommer på plass til planlagt tid, sier byråden.

Ferdigstillelse av skole med flerbrukshall, barnehage og park er planlagt til skolestart 2027.

Økern torg skal bli et åpent, unikt, grønt og bynært bomiljø med bilfrie uteområder. Nå bygger vi ny park, barnehage og ungdomsskole med flerbrukshall.

Gå til prosjektsiden (oslo.kommune.no)

Pressekontakt

for Byrådsavdeling for byutvikling

kommunikasjonsrådgiver Kristine Langfjord
Telefon