Byutvikling

Hukodden strandrestaurant rehabiliteres

Byrådet vil rehabilitere Hukodden strandrestaurant.

Pressemelding / Publisert: 29.05.2024

Av Byrådsavdeling for byutvikling

Hukodden med strand, vann, et stort grønt tre og restaurant-bygget.
Terrassen på Hukodden strandrestaurant åpner 14. juni. Bilde: Lena Nesset / Oslo kommune.

– Jeg ser fram til at vi igjen kan ta Hukodden strandrestaurant i bruk til glede for hele Oslos befolkning, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen.

Hukodden strandrestaurant har stått tom siden 2018, fordi bygget har et stort rehabiliteringsbehov. Byrådet har nå funnet midler til rehabilitering.

Anslåtte kostnader for rehabiliteringen er ca. 30 millioner kroner, og det antas at det vil ta omtrent 2,5 år til bygget er ferdig rehabilitert.

– Vi er glade for å kunne sette i gang rehabiliteringsprosessen. Bygget har stått tomt altfor lenge. Jeg ser fram til at publikum kan nyte god mat og drikke her igjen, sier byråden.

Byrådet planlegger for å leie ut det ferdigrehabiliterte bygget til restaurantdrift.

Terrassen åpnes midlertidig

– I fjor ble terrassen åpnet for publikum i sommerferien, og det var veldig populært. Det ønsker vi å gjøre i år også, slik at vi får tatt i bruk deler av bygget midlertidig. Kommunen har kjøpt inn parkmøbler, slik at folk kan nyte solen og medbrakt niste, sier byråden.

Terrassen på Hukodden strandrestaurant vil være åpen fra 14. juni (en uke før skoleslutt) til mandag 26. august (en uke etter skolestart). Terrassen vil være åpen kl. 10.00-22.00.

Bygget ble opprinnelig oppført som badehus for Vidkun Quisling under 2. verdenskrig og senere ombygd til strandrestaurant.

Byantikvaren anser bygget som en kulturhistorisk eiendom, men en eiendom som ikke er fredningsverdig.

Hukodden strandrestaurant ligger attraktivt til med fri adgang til sjøen og vil kunne bidra til et forbedret publikumstilbud på Hukodden.

Huk er et populært sted ikke bare for lokalmiljøet, men for hele byen.

Pressekontakt

for Byrådsavdeling for byutvikling

Kristine Langfjord, kommunikasjonsrådgiver
Telefon