Byutvikling

47 millioner til byliv: Bedre, grønnere byliv og mer offentlig-privat samarbeid

Høyre-Venstre byrådet i Oslo gir 17 millioner til tilskuddsordning for bylivstiltak i privat regi og 20 millioner til flere og bedre lekeplasser.

Pressemelding / Publisert: 25.04.2024

Av Byrådsavdeling for byutvikling

Fire barn som leker og hopper i en park.
Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

– Vi vil støtte og legge til rette for private initiativ for å aktivisere byen og bidra til økt byliv. Bylivstilskudd får en kraftig økning og er i år på hele 17 millioner. Det skal være enkelt og attraktivt for private aktører å bidra, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen (H).

Bylivstilskudd er en søknadsordning som støtter privatpersoner, grupper, foreninger og næringsliv som ønsker å gjennomføre små og store utendørstiltak og aktiviteter som bidrar til økt byliv.

Mer lek og aktivitet

Nesten 20 millioner går til flere og bedre leke- og aktivitetsplasser i sentrum og på Tøyen. Christian Frederiks plass ved Oslo S har vært lekeplass siden 2019, nå ønsker byrådet å utvide tilbudet. På Tøyen blir det en helt ny naturlekeplass i Tøyenparken, etter innspill fra beboere og barnehager i området. Oppgradering av en liten nabolags-lekeplass i Schübelers gate er også prioritert.

– Vi trenger både flere lekeplasser og mer natur i byen. Lekeplassen på Christian Fredriks plass har blitt veldig populær, men her er det enormt potensial til å gjøre det enda bedre og grønnere. Her kan det bli en stor lekeplass på inntil 1500 kvm – det er et etterspurt behov i området rundt Oslo S, sier byråd for miljø og samferdsel Marit Vea (V).

– Tøyen er et av Oslos tettest befolkede områder og derfor blir det ekstra viktig å etablere flere lekeplasser der, slik at barn har trygge og grønne uteområder å leke i, sier hun.

I tillegg til nye lekeområder vil byrådet oppgradere flere torg- og byrom med beplantning og grønt. Stortorget vil få et skikkelig løft med møblering, beplantning og nytt liv i fontenen.

Bylivsmidlene 2024 prioriterer:

  • Økt fokus på næringsliv og privat initiativ: kommunen som smidig tilrettelegger og samarbeidspartner
  • Tilskuddsordning for økt byliv styrkes kraftig
  • Flere områder for lek og aktivitet, samt oppgradering av torg og byrom.
Tiltak 2024Kostnad i NOK

Lek og aktivitet

19 931 000

Bylivstilskudd17 000 000
Levende byrom4 000 000
Park- og byromsoppgraderinger4 000 000
Byleie2 200 000

Pressehenvendelser og andre henvendelser

Ingvild Hancke Øgstad, pressekontakt: ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no