Byutvikling

Kommunens boligtall for 2023

Kommunes boligtall for 2023 viser at det er en viss aktivitet i boligbyggemarkedet til tross for vanskelige tider. Byrådet er opptatt av å holde boligbyggingen i gang.

Pressemelding / Publisert: 19.01.2024

Av Byrådsavdeling for byutvikling

Boligillustrasjon
Byrådet vil legge til rette for flere boliger. Bilde: Svein Langseth / Oslo kommune.

Oslo bystyre har vedtatt reguleringsplaner for 1964 boligenheter i 2023. Dette er 855 flere boligenheter enn året før.

– Da vi overtok i oktober, lå det flere reguleringsplaner for bolig nesten klare. Vi prioriterer å få disse sakene igjennom i bystyret, slik at tallet for regulerte boliger holdes oppe, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen.

– Byrådets mål er at kommunen skal vedta 3000 regulerte boligenheter per år, slik legger vi til rette for en god boligforsyning, sier byråden. Byrådet mener at fortgang i bygging av flere boliger er det viktigste tiltaket for å dempe prisveksten og sikre at flere kan eie egen bolig.

Flere igangsettingstillatelser i fjor enn året før

I 2023 godkjente Plan- og bygningsetaten rammetillatelser for 3021 boliger, det ble gitt igangsettingstillatelser for 2575 boliger og 3190 boliger ble tatt i bruk i året som gikk. Det ble gitt igangsettingstillatelser for 689 flere boliger enn året før.

– Jeg er glad for at vi ser en viss aktivitet i markedet selv om det er vanskelige tider for mange. Det at så mange søkte om igangsettingstillatelse gir god grunn til optimisme, sier Stove Lorentzen.

– Jeg er godt fornøyd med at forbedringsarbeidet Plan- og bygningsetaten nå gjennomfører bidrar til økt boligbygging i Oslo. Nå blir det opp til bransjen å få satt spaden i jorden, slik at Oslo får bygget alle boligene som det er gitt tillatelse til, sier Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

Pressekontakter

For byråd for byutvikling James Stove Lorentzen

kommunikasjonsrådgiver Kristine Langfjord
Telefon

For etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten

kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen
Telefon