Plan, bygg og eiendom

Veileder småhusplanen

Veilederen til småhusplanen gir ikke uttrykk for en korrekt tolkning og praktisering av terrenginngrep.

Pressemelding / Publisert: 16.04.2024

Av Plan- og bygningsetaten

På bakgrunn av uttalelser fra Statsforvalteren i Oslo og Viken ser Plan- og bygningsetaten at deler av det som står i veilederen til småhusplanen (S-4220) fra 2019 ikke gir uttrykk for en korrekt tolkning av planen. Dette gjelder særlig tolkningen og praktiseringen av S-4220 § 6.5 om terrenginngrep.

For at det ikke skal gis feil informasjon til de som skal forholde seg til småhusplanen, velger vi å fjerne veilederen fra 2019 fra nettsidene våre. Vi vil gå gjennom reguleringsplanen og føringene fra Statsforvalteren i april i år for å sikre at vi praktiserer planbestemmelsene riktig. Vi vil vurdere å revidere og gi ut en ny veileder etter at dette arbeidet er utført.

Veilederen til småhusplanen (S-4220) ble utarbeidet av Plan- og bygningsetaten for å gi utbyggere faglig veiledning om hvordan de ulike bestemmelsene i reguleringsplanen skal forstås og praktiseres. Hensikten med veilederen var å bidra til en mer effektiv byggesaksbehandling ved å konkretisere de skjønnstemaene som angis i bestemmelsene. Veilederen ble sist revidert i mai 2019 og innholdet var basert på en tolkning av reguleringsplanen sett i lys av uttalelser fra overordnede myndigheter og gjeldende praksis.

Atle Jan Larsen

Pressekontakt i Plan- og bygningsetaten
Telefon