Egenberedskap

Test av nødvarsel 10. januar

Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets tyfoner testes 10. januar, kl. 12.

Aktuelt / Publisert: 08.01.2024

Av Beredskapsetaten

En melding med informasjon om varselet dukker opp på mobilen din.
Nødsvarsel på mobil testes to ganger i året. Bilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Klokka 12 den andre onsdagen i januar, testes de nasjonale varslingssystemene.

Nødvarsel på mobil

Nødvarsel på mobil skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Det er Politiet som kan sende ut nødvarsel.

  • Nødvarsel testes to ganger i året, i januar og juni
  • At Sivilforsvarets tyfoner (signalapparater) testes jevnlig, er nok kjent for de fleste
  • I fjor ble også nødvarsel på mobil etablert som varslingssystem
  • Nødvarsel på mobil skal fremover testes rutinemessig på samme tidspunkt som tyfonene
  • Mer informasjon om testen finner du her (nodvarsel.no)

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel, og for å sikre at systemet fungerer som det skal. Nødvarsel er basert på "cell broadcast teknologi" og går ut til alle mobiltelefoner i et definert område.

Ved mottak av nødvarsel vil smarttelefoner og andre mobile enheter som er koblet til 4G- eller 5G-nett vibrere, og spille av en sireneaktig lyd (dsb.no - vær oppmerksom på at sirenelyden spilles om du klikker på lenken)

Du vil motta en en melding med informasjon på mobilen din. Meldingen lukkes ved å trykke "ok" på skjermen eller stryke over skjermen (avhenger av type mobil).

Hva må du gjøre for å motta nødvarsel på mobil?

For å motta nødvarsel på din mobile enhet må den være av nyere modell, ha oppdatert programvare og være tilkoblet 4G- eller 5G-nett. For å motta testvarsler må du også åpne for dette i innstillingene for trådløse nødvarsler. Se mer detaljert informasjon her (nodvarsel.no)

Hva må du gjøre for å ikke motta nødvarsel på mobil?

Du kan endre innstillingene for trådløse nødvarsler på den mobile enheten din slik at du ikke mottar meldinger når det er tester. Du kan ikke skru av mottak av reelle meldinger sendt ut på nødvarsel.

Hvis du vil være sikker på ikke å bli forstyrret av nødvarselet, må du sette den mobile enheten din i flymodus eller skru den helt av i tidsrommet testen sendes ut. Startstidspunkt for utsending av testvarselet er klokken 11.55 onsdag 10. januar.

Sivilforsvarets tyfoner

Det er plassert ut til sammen 1250 tyfoner i norske tettsteder og byer. Cirka halvparten av Norges befolkning kan høre signaler fra tyfonene. Tyfonene skal brukes til å varsle befolkningen ved akutt fare.

Tyfonene testes ved at signalet for viktig melding - søk informasjon (sivilforsvaret.no) sendes ut. Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Mer informasjon om tyfonene finner du her (sivilforsvaret.no)