Egenberedskap

Test av varslingssystemer onsdag 12. juni

Politiet tester nødvarsel på mobil samtidig med at Sivilforsvaret tester sine tyfoner. Testene skjer etter faste rutiner.

Aktuelt / Publisert: 10.06.2024

Av Beredskapsetaten

Mobiltelefon med eksempel på hvordan nødvarselet ser ut.
Bilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Test av nødvarsel vil gå ut i tidsrommet kl. 11.55 og kl. 12.10 onsdag 12. juni. Mobiltelefoner, smartklokker og nettbrett med 4G/5G-oppkobling vil vibrere og gi fra seg en høy sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder. Det kommer opp en melding på norsk og engelsk om at dette er en test. Trykk eller dra (avhenger av type mobil) for å fjerne meldingen.

Snakk med dine nærmeste om testen på forhånd slik at de er forberedt. Dersom du ikke ønsker å bli forstyrret av testen, må du sette den mobile enheten i flymodus eller skru den av i tidsrommet testen pågår. Varslingssystemet er innrettet slik at det overstyrer lydløs modus.

Sivilforsvaret har ca. 1250 tyfoner plassert ut i byer og tettsteder rundt omkring i Norge. Omtrent halvparten av Norges befolkning kan høre signalene fra tyfonene. Onsdag 12. juni kl. 12 testes tyfonene ved å sende ut lydsignalet for «Viktig melding – søk informasjon».

Du kan finne mer informasjon på nodvarsel.no og hos Sivilforsvaret.