Egenberedskap

Nye egenberedskapsråd

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nye egenberedskapsråd til befolkningen. Den viktigste endringen er at det oppfordres til egenberedskap for én uke – og ikke bare tre dager.

Aktuelt / Publisert: 31.05.2024

Av Beredskapsetaten

Mann kommer med en vannkanne og pledd til eldre dame i en trappeoppgang.
Nå skal du ha 20 liter vann hjemme per person. Ta også vare på naboene dine. Bilde: Foto: G. Røkeberg / DSB.

Hovedbudskapet er fortsatt det samme:

– Jo flere av befolkningen som selv klarer å håndtere konsekvensene av en krise, jo bedre kan kommunen, nødetater og frivillige hjelpe de som trenger det mest, sier avdelingssjef Sverre Bakkeli i Oslo kommunes beredskapsetat.

Egenberedskapsrådene retter seg fortsatt mot å dekke det som kalles grunnleggende behov:

  • vann
  • varme
  • mat
  • hygiene
  • legemidler, inkludert førstehjelp
  • informasjon
  • betalingsmidler
Vann, mat, pledd, førstehjelpsutstyr, lommelykt, hygieneartikler, fyrstikker, ved, radio, batterier, saks.
Bilde: Ivar Kvaal / DSB.
"I en stor by som Oslo, hvor vi er tett befolket og avhengige av felles ressurser, er det avgjørende at alle tar ansvar for sin egen beredskap."
Sverre Bakkeli, Oslo kommunes beredskapsetat

De nye rådene er forsterket på temaene om kritisk medieforståelse og oppholdssteder i krise. I tillegg er det lagt inn to nye tema om felles egenberedskap og psykisk helse i kriser. De nye rådene gir i større grad praktiske tips til hvordan en kan gå frem i planlegging og forberedelser av egenberedskapen.

Ta ansvar for din egen beredskap

Hele befolkningen oppfordres til å tenke igjennom hvordan de kan redusere og håndtere konsekvensene av en krise. Hvilke utfordringer får du hvis du for eksempel blir uten vann eller strøm over lengre tid, butikkhyllene er tomme eller du ikke får betalt med elektroniske banktjenester?

Bakgrunnen for nye egenberedskapsråd

Verden ser annerledes ut i dag, enn i 2018, da de forrige rådene ble laget.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret med blant annet krig i Europa. Klimaendringene påvirker oss. Digital og grønn omstilling gir nye muligheter, men også nye sårbarheter. Kilde- og mediekritikk blir stadig viktigere på grunn av økt omfang av påvirkningsforsøk, hvor også kunstig intelligens gjør det vanskeligere å oppdage hva som er falsk informasjon. Befolkningens egenberedskap er også en viktig del av totalforsvaret, der sivile ressurser inngår i forsvaret av landet.

Egenberedskapsuka 2024

I forbindelse med Egenberedskapsuka, som finner sted i uke 44, vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap distribuere brosjyrer til alle husstander i Oslo med de nye rådene.

– Det er viktig at alle i Oslo kjenner til disse rådene og tar dem på alvor. Vår felles sikkerhet avhenger av det, sier Bakkeli.

For mer informasjon og praktiske tips om hvordan du kan forberede deg, besøk