Helse og omsorg

Sisterhoods Amanda

Amanda tok bachelor i barnevern for å bli i stand til å hjelpe ungdom med lignende utfordringer hun selv hadde som ung. Nå jobber hun med forebyggende tiltak for unge jenter i Bydel Frogner.

Aktuelt / Publisert: 25.11.2022

Av Bydel Frogner

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Amanda er ny koordinator for Sisterhood
Bilde: Privat.

Sisterhood Norge er et forebyggende tiltak rettet mot spesielt jenter i alderen 12-22 år.

Bakgrunnen for dette prosjektet var store utfordringer i jentemiljøet i Bydel Frogner i 2005. Bydelen har siden ikke bare utviklet et jentekonsept som skaper alternative mestringsarenaer for unge jenter, men utviklet en gruppemetode som med tiden er implementert i de fleste bydelene i Oslo, og i mange av landets kommuner

Gruppemetoden har som mål å drive kjønnsrettet rus- og kriminalitetsforebyggende, samt helsefremmende arbeid på flere arenaer med viktige aktører som skole, barnevern, foreldre, politi, fritidstiltak og frivillige organisasjoner som samarbeidspartnere.

Les hele artikkelen om den ny koordinatoren Amanda på Sisterhood her