Politikk

Oslo sparer strøm

Det er krig i Ukraina, krise i Europa, og strømkrisa rammer også Oslo. Derfor tar Oslo kommune grep.

Pressemelding / Publisert: 19.10.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Illustrasjon av Oslo rådhus
Bilde: Oslo kommune.

– Kommunen, som alle andre, får nå ekstraordinært høye strømregninger som vi må betale. Det er penger vi trenger til å drive skoler, barnehager og andre velferdstjenester, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Men vel så viktig er at vi må forhindre en situasjon hvor vi rett og slett ikke har nok strøm. Strømkrisen blir mer og mer alvorlig dag for dag, og vi er nødt til å få ned forbruket. Selv om det kom gode nyheter om magasinfyllingen denne uken, har vi fortsatt en dramatisk situasjon i hele Europa, sier byrådslederen.

– Dette er tiltak som vil kunne merkes, også av innbyggere og brukere av tjenestene våre. Men vi skal selvfølgelig sørge for at alle blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Det er helt trygt å ha eldre på sykehjem og barn i barnehagen. Vi skal skjerme de sårbare. Helse- og omsorgsinstitusjoner får ikke strømsparingstiltak i denne omgang. Men det kan hende at ungene også må ha på seg en varm genser på de kaldeste dagene i vinter., sier Johansen.

Disse tiltakene innføres nå

 • Innetemperaturen i kontorer, administrasjonslokaler og andre lokaler der det er hensiktsmessig settes til maks 20 grader.
 • Driftstid reduseres i skoler og barnehager med 1 time, med mindre inneklimaet på den enkelt skole tilsier at det ikke er mulig. Åpningstiden reduseres ikke.
 • Temperaturen i skoler, barnehager og flerbrukshaller settes ned. Temperaturen vil avhenge litt av bygningenes formål, men skoler og barnehager skal ikke lavere enn 20 grader.
 • Temperaturen i kommunale bad reduseres med 1 grad.
 • Luftmengder i skoler/barnehager skal reduseres og elektrisk snøsmelting, for eksempel varmekabler i bakke, nedløpsrør eller tak, i barnehager minimeres.
 • Ruter og Sporveien skal så raskt som mulig gjennomføre tiltak på kollektivtransporten, verksteder og kontorlokaler, som for eksempel å senke temperaturen.
 • Bymiljøetaten skal vurdere hvilke områder de kan redusere gatebelysning og brenntid i, uten at det går ut over folks trygghet. De skal også vurdere mørklegging eller redusert belysning i enkelt skiløyper.

Disse tiltakene skal ikke innføres nå, men vurderes på sikt hvis det blir behov

 • Ytterligere reduksjon i innetemperatur i kontor, administrasjonslokaler, skoler, barnehager og flerbrukshaller.
 • Reduksjon i innetemperatur i andre type bygninger, inkludert helse- og omsorgsinstitusjoner.
 • Ytterligere redusert driftstid i skoler og barnehager.
 • Ytterligere reduksjon i temperatur i kommunale bad.
 • Stenge ned uteisbaner og ishaller.
 • Redusert åpningstid kulturbygg og bibliotek.
 • Redusert eller ingen snøproduksjon Holmenkollen.
 • Tiltak under Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Vann- og avløpsetaten.
 • Redusert kollektivtilbud.
 • Redusert ladetilbud for EL-biler.
 • Redusert lysstyrke langs vei, gate og park til 70 prosent fra kl. 22 i stedet for kl. 23.
 • Redusere belysningens brenntid med 15 ved soloppgang og nedgang, unntatt i perioden november til februar
 • Skru av lysløyper i marka

Bakgrunn

Byrådsavdelingene sendte 19. september brev til alle virksomheter i kommunen. Virksomhetene ble bedt om å innføre tiltak for energisparing som ikke har negative konsekvenser. I tillegg ble de bedt om å foreslå mulige tiltak som har negative konsekvenser, men som raskt kan redusere energiforbruket, som kan innføres dersom det skulle bli behov for det.

Pressekontakt

E-post: media@byr.oslo.kommune.no
Telefon: 992 89 090 (ikke sms)

Telefonen er betjent kl. 08:00-16:00 på hverdager.

Utenom åpningstiden: Send e-post til media@byr.oslo.kommune.no eller til byrådssekretær for kommunikasjon.

Les også

Pressemelding 16. november: Lysløypene i marka slukkes en time tidligere

Pressemelding 31. oktober: Nå tennes vinterbelysningen