Politikk

Nå tennes vinterbelysningen

Mandag 31. oktober tennes Oslos vinterbelysning, og det blir lys i lyslenker i trær på utvalgte plasser og langs gater i sentrum.

Pressemelding / Publisert: 31.10.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Vinterlys er viktig og noe vi har fått tilbakemelding på at mange ønsker seg mer av. Lys gjør det tryggere å oppholde seg i byen og gjør uterommene tilgjengelige større deler av året, sier Maja Karin Cimmerbeck, avdelingssjef mobilitetsdivisjonen i Bymiljøetaten.

Vinterbelysningen som nå tennes kommer i tillegg til kommunens ordinære gate- og veibelysning. Det er vinterlys etablert i Karl Johans gate, Spikersuppa, Kirkegata, Rådhusplassen, Rådhusgata og Dronningensgate. Nytt av året er lyssetting av trærne på Grønland torg, der vertikale lys er montert i 11 av trærne.

Vinterbelysning er et av tiltakene programmet Bilfritt byliv har etablert i arbeidet med å skape et bedre bymiljø og legge til rette for økt byliv.

Normalt har byen vinterbelysning fra oktober til mars og er et tillegg til julebelysningen som handelsnæringen har ansvar for.

– På grunn av årets høye strømpris er det besluttet å slukke lysene allerede andre uken av januar 2023, sier Cimmerbeck.  I tillegg vil lysene følge gatebelysningen, det vil si at det ikke lyser på dagtid. All vinterbelysning er utstyrt med energibesparende ledpærer.

For å bruke minst mulig strøm i belysningstiltakene er de tilpasset for å lyse med korrekt tilpasset styrke. Oslo kommune har arbeidet kontinuerlig siden 2013 med å skifte ut alle gatelysarmaturer til LED. Dette gir et sterkere, jevnere lys med lavere strømforbruk. I tillegg er det mulig å dimme gatelysene ytterligere ned på nattestid (mellom kl. 23 og kl. 06).

Fakta vinterbelysning

  • Vinterbelysningen er budsjettert med omkring 15 000 kroner til strømkostander og 150 000 kroner for vedlikehold.  Totalt bruker Bymiljøetaten ca. 46 millioner kWh årlig på belysningstiltak. I 2021 utgjorde det cirka 23 millioner kroner, for 2022 budsjetteres det med 33 millioner kroner for omkring 45 millioner kWh. Totalt har Oslo kommune 63 000 lyspunkter på vei, gate, park og lysløyper.
  • Belysning er et viktig tiltak for å etablere gode byrom og skape møteplasser. I Oslo benyttes belysning som tiltak for å: Gi bedre fremkommelighet i mørket, gi følelse av trygghet, som dekorelement, stemningselement, skape merverdi til byrom, endre adferd og invitere til bruk. 
  • Alle innbyggerne i Oslo har mulighet til å være med å bestemme hvilke belysningstiltak vi har i kommunen. Det er også det vanligste tiltaket vi får forslag om som tiltak for å øke tryggheten. Henvendelsene kan gjøres til bydelen eller direkte til Bymiljøetaten. Hvor det endelig blir besluttet å gjennomføre tiltak er et resultat av faglig kartlegging og behovsvurderinger der flere hensyn ivaretas. 
  • Belysningseffekten er viktige trivsels- og trygghetsskapende tiltak. I tillegg blir riktig belyste områder opplevd som mer tilgjengelige og etablerte for alle. Det har en høy verdi sett i forhold til investeringen.  Oslo kommune betaler for strømmen i alle våre belysningstiltak og vi anser dem som så viktige at det tidligere ikke har blitt vurdert å slå av tilførselen i noen av dem selv om prisen er høy. I tillegg er det mulig å dimme gatelysene ekstra ned på nattestid 23-06.