Salg, servering og skjenking

Nytt kart gjør det enkelt å søke opp utesteder og åpningstider

Skal du på byen? Da kan det være lurt å sjekke det nye kartet på nett som viser skjenkestedenes beliggenhet og åpningstider utover kvelden.

Aktuelt / Publisert: 06.03.2024

Av Næringsetaten

Bilde av direktør og kart
Etatsdirektør Britha Røkenes i Næringsetaten viser det nye skjenkekartet. Bilde: Ingunn Monstad / Oslo kommune.

Det er et kommunalt innovasjonssamarbeid mellom Næringsetaten og Plan- og bygningsetaten som har resultert i at det nå er mye lettere å finne frem til åpnings- og skjenketidene i Oslo.

Utgangspunktet for det nye kartet var at Næringsetaten skulle gi innspill til ny forskrift om serverings- salgs- og skjenkebevillinger, også kalt åpningstidsforskriften. Oppramsingen av grenser og gater i forskriften er ikke umiddelbart lettfattelig, men i det nye kartet er det enkelt å se utestedene i gatenettet.

Etterlengtet kart for mange

– I Næringsetaten har vi lenge ønsket oss et slikt kart. Det gjør det enklere for våre saksbehandlere, for næringslivsaktører og for samarbeidende etater å orientere seg. Vi merker stor interesse for Oslos uteliv, og kartet vil også være nyttig for privatpersoner som skal ut på byen, sier Britha Røkenes, direktør i Næringsetaten.

Kartet viser hvilke maksimale åpningstider som gjelder i forskjellige områder av Oslo. Skjenkestedenes faktiske åpningstid kan være forskjellig fra maksimalt tillatt åpningstid.

Skjenkestedenes navn, adresse, organisasjonsnummer, åpningstider og selskapet som står ansvarlig for skjenkebevillingen finnes i kartet. Det er også lenker til den sentrale åpningstidsforskriften, i tillegg til bydelenes lokale åpningstidsforskrifter der de finnes. Flyfotomodus kan velges og du kan tegne opp en rute og få opp avstanden mellom steder.

Åpen kildekode og uten ekstrakostnader

Kartprosjektet har hovedsakelig involvert kun to ansatte i Plan- og bygningsetaten og én ansatt i Næringsetaten, og har ikke kostet noe ekstra.

Kartløsningen er basert på Oslo kommunes planinnsynsløsning på nett, som brukes i plan- og byggesaker. Næringsetaten har digitalisert dataene om åpningstidene via et program med åpen kildekode (QGIS), og deretter lagt dem inn i kartet.

- For oss som jobber med geodata til daglig er det positivt når også andre etater ser hvor tilgjengelig informasjonen kan bli når den vises i et kart, sier enhetsleder Elizabeth Kerr i Plan- og bygningsetaten.

Informasjonen om skjenkestedene hentes fra Næringsetatens fagsystem og kjøres gjennom en teknisk løsning hos Plan- og bygningsetaten. Jobben med å holde informasjonen om skjenkestedene oppdatert, ligger hos Næringsetaten.

– I Næringsetaten jobber vi kontinuerlig med å realisere muligheter for digitalisering og automatisering, og vi ser for oss at vi kan bygge på kartet med flere opplysninger etter hvert, avslutter Britha Røkenes.

Mer informasjon om salg, servering og skjenking på oslo.kommune.no