Salg, servering og skjenking

Salgs- og skjenkebevillingene i Oslo er gyldige frem til 31.12.2024

Kommunen kan gi bevilling for inntil fire år av gangen. Deretter skal den fornyes, og da vanligvis innen 30. september, men i år blir det ikke før mot slutten av året.

Aktuelt / Publisert: 07.06.2024

Av Næringsetaten

Tre personer sitter ved et bord på et skjenkested.
Salgs- og skjenkebevillingene er gyldige ut året. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Bystyret skal vedta ny alkoholpolitisk handlingsplan for bevillingsperioden 2024-2028, og bestemme hvordan fornyelsen av salgs- og skjenkebevillingene skal foregå. Når dette er bestemt, vil Næringsetaten sende brev til alle som har en salgs- eller skjenkebevilling. I påvente av den politiske behandlingen vil salgs- og skjenkebevillingene fortsatt være gyldige til 31.12.2024.

Bevillingshavere trenger ikke å gjøre noe før Næringsetaten sender ut ny informasjon.