Salg, servering og skjenking

Kommunen gjør det enklere og billigere for mange skjenkesteder

Nå trenger ikke lenger alle skjenkesteder revisorgodkjenning når de sender inn årlige omsetningstall for alkohol til Oslo kommune. Statsautoriserte regnskapsførere kan bekrefte tallene for mange.

Aktuelt / Publisert: 21.02.2024

Av Næringsetaten

Bilde av direktør Britha Røkenes i Næringsetaten og Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring.
Direktør Britha Røkenes i Næringsetaten og Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring. (Foto: Siv L. Seljevold / Oslo kommune). Bilde: Siv L. Seljevold / Oslo kommune.

Næringsetaten har fått tilbakemeldinger fra små, uavhengige skjenkesteder med lav alkoholomsetning om at det er vanskelig å finne en revisor som vil påta seg å bekrefte tallene i omsetningsoppgaven, og at det påfører dem en betydelig ekstrakostnad.

- Denne endringen innebærer en forenkling for en rekke skjenkesteder, og billigere er det også, sier byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North.

Britha Røkenes, direktør i Næringsetaten, berømmer byråden for rask behandling av endringsforslaget, som kom fra Næringsetaten.

- Vi er opptatt av god service til næringslivet, og søker å bedre betingelsene der vi kan. Samtidig som skjenkesteder som ikke er revisorpliktige får det enklere, blir vår saksbehandling mer effektiv, sier Røkenes.

Revisorkravet har nemlig også gjort saksbehandlingstiden hos Næringsetaten lengre, for mange sender inn omsetningsoppgaven uten revisorbekreftelse. Det gjør at etaten må kontakte den som er ansvarlig for bevillingen flere ganger, og det er ressurskrevende.

Lovpålagt omsetningsoppgave og gebyr
Alle som har en skjenkebevilling i Oslo skal hvert år sende inn en omsetningsoppgave til Næringsetaten, og betale et lovpålagt bevillingsgebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mange liter alkohol som ble omsatt siste år og hvor mange liter som forventes omsatt inneværende år. For at størrelsen på gebyret skal bli riktig, har Oslo kommune hittil krevd at en revisor må bekrefte omsetningstallene. Dette gjelder altså ikke lengre, hvis ikke bedriften er revisorpliktig.

Mer informasjon om omsetningsoppgaven og gebyr på Næringsetatens nettsider.

Aksjeselskap (AS)
Små aksjeselskap trenger vanligvis ikke å ha revisor. De kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres. Dette kalles for “fravalg av revisjon”. Aksjeselskapet kan velge bort revisjon hvis:

  • driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, og
  • balansesummen er mindre enn 23 millioner kroner, og
  • gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk

Enkeltpersonforetak, ansvarlige selskap, samvirkeforetak og NUF-selskaper
Enkeltpersonforetak har normalt ikke revisjonsplikt. Revisjonsplikt inntrer når foretaket er regnskapspliktig, og en av disse forutsetningene i tillegg er oppfylt:

  • driftsinntektene er over 6 millioner, eller
  • balansen viser eiendeler over 23 millioner, eller
  • gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk