Plan, bygg og eiendom

«Nye» Plan- og bygningsetaten søker fire avdelingsdirektører

Etter en omfattende omorganisering lyser Plan- og bygningsetaten nå ut fire nye avdelingsdirektørstillinger. Etatens nye ledergruppe får et samlet strategisk ansvar for kommunens byutvikling.

Pressemelding / Publisert: 09.02.2024

Av Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten er Oslo kommunes fagetat for byutvikling. Etaten har ansvaret for kommunens overordnede arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger.

– Vi anbefaler politikk og vi følger opp politikk innenfor vårt område. Etatens rundt 530 dyktige medarbeidere jobber med byplanlegging, arkitektur, saksbehandling, geodata og en rekke andre fagområder. Direktørstillingene vi nå lyser ut får i oppdrag å lede landets aller dyktigste fagfolk på sine felt, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Plan- og bygningsetaten har i perioder fått kritikk for lang saksbehandling og tungt byråkrati. Ved siden av et større organisasjonsutviklingsprosjekt har etaten satt i gang forbedringsarbeid på flere områder – et arbeid som allerede har gitt effekter.

– Da jeg startet som etatsdirektør så jeg raskt at det måtte tas organisatoriske grep for å møte stadig større og endrede krav til etaten. Vi måtte skape en mer effektiv organisasjon med bedre flyt i arbeidet. Arbeidet har pågått en stund, og nå søker vi avdelingsdirektører for de fire nye fagavdelingene i Plan- og bygningsetaten, sier Kielland.

Gjennom organisasjonsutviklingsprosessen har det blitt gjort betydelig endringer i hvordan de ulike fagområdene er organisert. Det vil gi større samordning, og en mer effektiv etat. Det som tidligere var fjorten avdelinger, har nå blitt seks. Fire av disse er fagavdelinger som det nå lyses ut avdelingsdirektører for.

– Hovedgrunnen til at vi lyser ut stillingene som avdelingsdirektører for de fire nye fagavdelingene – avdelingene for bystrategi, planer, bygge- og eiendomssaker og tilsyn og geodata – er omfanget av endring i oppgavesammensetningen både når det gjelder fag og ansvarsomfang.

– Vi nærmer oss nå målstreken for omorganiseringsprosjektet vårt. Det er gjort mye jobb så langt og mye gjenstår fortsatt. Målet er å lande arbeidet med en ny organisering av etaten 1. mars, sier Kielland.

Stillingene lyses ut i dag – 9. februar. Det vil nok ta noe tid å få ansatt ledere i disse fire rollene. I mellomtiden blir medarbeidere konstituert i stillingene fra 1. mars inntil permanent bemanning er på plass.

Kontaktpersoner

For etatsdirektør Siri Gauthun Kielland

Kommunikasjonsdirektør Kjetil Bjørnsrud
e-post: kjetil.bjornsrud@pbe.oslo.kommune.no
mobil: 950 21 449

Pressekontakt Atle Jan Larsen
e-post: atlejan.larsen@pbe.oslo.kommune.no
mobil: 982 36 535