OXLO

Nominer en kandidat til OXLO-prisen 2024

Kjenner du noen som har bidratt til å gjøre Oslo mer inkluderende? Da kan du nominere dem til OXLO-prisen nå!

Aktuelt / Publisert: 19.06.2024

Av Velferdsetaten

"Helt med" mottar pris i hallen i Oslo rådhus.
"Helt med" mottok prisen i 2023. Bilde: Olav Helland / Oslo kommune.

Hvem kan kan nomineres til OXLO-prisen?

OXLO-prisen 2024 tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats for å gjøre Oslo til en mangfoldig, inkluderende og åpen by, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.

Prisvinneren skal ha bidratt til å styrke samspillet mellom sivilsamfunn, frivillige organisasjoner, og offentlige myndigheter i arbeidet mot diskriminering. Det vil også vektlegges om vinneren har samarbeidet på tvers av etnisitet, tro og livssyn, seksuell orientering, alder og funksjonsvariasjon.

Nominer en kandidat til OXLO-prisen 2024

Kjenner du noen som har bidratt til å gjøre Oslo til en mer inkluderende by? Da kan du nominere dem til OXLO-prisen!

Hvordan nominerer man?

Fristen for å sende inn forslag er 07. oktober 2024. Det er åpent for alle å foreslå kandidater. Alle nominasjoner må være begrunnet.

I år er OXLO-prisen på 100 000 kr og deles ut under OXLO-uka, onsdag 13. november 2024 i Oslo rådhus.

Forslag sendes til Velferdsetaten på:
postmottak@vel.oslo.kommune.no

eller til Velferdsetaten, Postboks 30, Sentrum, 0101 Oslo.

Skriv "Nominasjon til OXLO-prisen 2024" som tittel.

I år vil juryen særlig legge vekt på:

  • innsats i samarbeid mellom organisasjoner, virksomheter, enkeltpersoner og kommunale etater og bydeler for å styrke mangfoldskompetansen
  • skape bevissthet i rekrutteringsprosesser om mangfold og mangfoldsledelse
  • tiltak mot diskriminering på jobb
  • innsats i gjennomføring av tiltak mot hatefulle ytringer og holdninger