OXLO

OXLO-prisen 2023 går til stiftelsen HELT MED

Årets pris går til stiftelsen HELT MED for innsatsen de gjør for å inkludere personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker i arbeidslivet.

Pressemelding / Publisert: 15.11.2023

Av Byrådsavdeling for sosiale tjenester — Velferdsetaten

"Helt med" mottar pris i hallen i Oslo rådhus.
HELT MED vant OXLO-prisen. Bilde: Olav Helland / Oslo kommune.

– HELT MED har gjort veien til jobb og videre utdanning kortere for personer som ofte møter stigma og fysiske hindringer. Det er imponerende hvordan de jobber innovativt og løsningsorientert med å synliggjøre at alle, uavhengig av funksjonsnivå, har ressurser som samfunnet trenger, sier byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug.

  • OXLO-prisen 2023 tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats for å gjøre Oslo til en inkluderende og åpen by, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.
  • Samarbeid på tvers av etnisitet, tro og livssyn, seksuell orientering, og nedsatt funksjonsevne har spilt inn i juryens vurdering av prisvinneren. I år har juryen også lagt vekt på innsats for å styrke mangfoldskompetansen, skape bevissthet om språkbruk og tiltak mot diskriminering på jobb.
  • OXLO – Oslo Extra Large – har siden 2001 vært symbolet på Oslo kommunes arbeid med mangfold og inkludering.

Les mer om OXLO her.

– Viktige samarbeidspartnere

HELT MED hjelper kommuner og næringsliv med å etablere tilrettelagte arbeidsplasser, og bidrar gjennom hele utlysnings- og rekrutteringsprosessen. Stiftelsen driver også med informasjonsarbeid rettet mot elever, foresatte og ansatte i videregående skoler i Oslo for å gjøre overgangen mellom videregående skole og arbeidsliv lettere.

– Byrådet vil arbeide for å rekruttere og ansette flere med nedsatt funksjonsevne i kommunens virksomheter, da er aktører som HELT MED viktige samarbeidspartnere, sier byråden. Prisen ble delt ut av byråd Julianne Ferskaug, på Rådhuset i Oslo onsdag 15. november 2023.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver

Ingunn Rakstang Eck
Telefon