Byrådet

Oppdatering om uleste dokumenter til barnevernstjenesten i Oslo

Oslo har nå fått informasjon fra de 15 bydelene i kommunen om uleste dokumenter i Altinn fra politiet. 7 bydeler har 91 dokumenter som ikke er lest. Av disse ser det ut til at 22 er bekymringsmeldinger, fordelt på fire bydeler: Vestre Aker, Frogner, Bjerke og Gamle Oslo. Dokumentene er sendt av politiet i perioden 2021 – 2023.

Aktuelt / Publisert: 11.07.2023 / 12.07.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Enkelte av dokumentene er ikke lenger mulig å åpne på grunn av tidsfristen i Altinn. Ut ifra dokumentnavnet kan det være 22 bekymringsmeldinger, men bydelene vet det først når de får sett innholdet i dokumentet ved å få det tilsendt på nytt fra politiet.

De fire bydelene det gjelder vil også etterkontrollere om disse meldingene kan være mottatt og fulgt opp av barnevernstjenesten på annen måte. Grunnen til at dokumentene ikke er åpnet i AltInn, er at bydelene ikke har kjent til at forsendelsene fra politiet krever spesielle tilganger hos ansatte.

"Det er en helt uakseptabel situasjon og truer barns rettssikkerhet at det er en systemsvikt knyttet til bekymringsmeldinger fra politiet via AltInn til barnevernstjenesten."
Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

– Når politiet benytter seg av sin meldeplikt, er det jo fordi de vurderer at det er bekymring knyttet til et barn som kan ha behov for viktig og nødvendig hjelp fra barnevernstjenesten, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Bydelene ble allerede i forrige uke bedt om å kontrollere at ansatte med tjenstlig behov har de riktige tilgangene i Altinn, og å melde inn avvik dersom det avdekkes uåpnet post og/eller manglende tilganger.

– Jeg er glad for at Politidirektoratet nå har bedt politidistriktene om å slutte å sende bekymringsmeldinger via AltInn. Jeg ser at barne- og familieministeren har uttalt at AltInn allerede delvis er en del av den nasjonale granskingen som ble iverksatt på bakgrunn av svikten knyttet til den nasjonale portalen for bekymringsmeldinger. Jeg forventer at både statlig barnevern, Politidirektoratet og Justisdepartementet sammen vurderer hvordan dette skal følges opp slik at vi alle kan trygges på at bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten kommer frem, forteller Holmås Eidsvoll.

Byråden har bedt bydelene som har bekymringsmeldinger som ikke er åpnet og lest i Altinn, og som ikke er fanget opp på en annen måte, og snarest kontakte politiet for å få disse meldingene slik at de raskt kan følges opp.

– Så vil jeg nevne at barnevernsloven (§ 13-3) sier at barnevernstjenesten når den har mottatt en bekymringsmelding, innen tre uker skal bekrefte at meldingen er mottatt. Når det er bekymringsmelding fra offentlige meldere og yrkesutøvere skal det også i tilbakemeldingen opplyse om det er iverksatt undersøkelse. Dersom offentlige meldere erfarer å ikke få en slik tilbakemelding, er det viktig at de kontakter barnevernstjenesten for å etterlyse tilbakemelding. Det kan samtidig være en kvalitetssikring på at bekymringsmeldingen faktisk er mottatt av barnevernstjenesten, påpeker hun.

Rutinene for digitale postforsendelser mellom Oslo politidistrikt og barnevernstjenesten er slik: I Oslo skal ikke bekymringsmeldinger sendes i Altinn. Altinn er ikke en del av barnevernets ordinære digitale postgang. Alle bekymringsmeldinger til barnevernet i Oslo politidistrikt sendes via registreringsansvarlige som har egne postmottak på mail. De registreringsansvarlige sender ut bekymringsmeldinger i papirpost og registrerer/lagrer dokumentet i dokumentforvaltningssystemet Websak.

Pressekontakt

Telefon