Helse og omsorg

Lurer du på om du har senfølger etter covid-19?

Ifølge WHO er det registrert over 770 millioner tilfeller av covid-19 siden pandemien startet. Covid-19 er fortsatt en stor del av vår hverdag, ikke minst fordi mange nå opplever senfølger etter gjennomgått sykdom.

Aktuelt / Publisert: 09.10.2023

Av Bydel Nordre Aker

Gress med blomster i bypark med diffuse menneskefigurer i bakgrunnen
Opplever du at du fortsatt ikke er helt deg selv etter covid-19? Bilde: Nicolai Kobets Freund/ Oslo kommune.

På engelsk og i norsk dagligtale kalles dette «long covid». Begrepet er mye brukt, men det er fortsatt uklart hva long covid egentlig er, og hvilke mekanismer som ligger bak symptomene.

Tom Rosenvinge (52) var blant de første som fikk covid-19 i Norge og ble alvorlig syk, så tidlig som i mars 2020, lenge før det fantes vaksine. Han var også førstemann som kom inn på organisert rehabilitering i mai samme år. De fire ukene han var på rehabilitering var avgjørende for at han klarte å komme tilbake til den hverdagen han hadde før han ble syk. I dag har Tom nesten samme kondisjon som før sykdommen. Nå kan du komme på gratis foredrag med Tom for å høre om hans opplevelse.

Gratis foredrag om senfølger etter covid-19

Møt Tom Rosenvinge som forteller sin historie om hvordan leve med senfølger etter covid-19 og veien videre. Sammen med Frisklivssentralen informerer Recoverysenteret om hvilke gratis tilbud som finnes her i bydelen.

Tid: mandag 16. oktober kl. 13.30-15.30

Sted: Recoverysenteret i Vinkelveien 7 på Tåsen

Mulige symptomer på long covid

De fleste som blir syke av covid-19 blir friske etter noen uker og har ikke behov for behandling. Noen opplever at det tar lengre tid før de er tilbake til en normal hverdag. Dersom du har plager i mer enn fire uker kan dette være senfølger etter covid-19. Alvorlig syke med intensivbehandling har økt risiko for senfølger.

De vanligste plagene er:

• Redusert smaks- og luktesans

• Uvanlig slapp og sliten

• Problemer med stemmen

• Konsentrasjonsproblemer

• Hukommelsesproblemer

• Problemer med å sove

• Hodepine

• Tung pust eller smerter i brystet

• Leddsmerter

• Svimmelhet

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Vi legger vekt på en helhetlig tilnærming.

Ta kontakt med Frisklivssentralen i bydelen for mestringstilbud i forbindelse med senfølger etter covid-19. Tilbudet omfatter kartlegging, helsesamtaler, temastunder og tilpasset trening.

Lenke til nettsiden til Frisklivssentralen