Folkehelse

Er du ofte sintere enn du vil være?

Sinne er en normal følelse alle har, men ikke alle mennesker har samme kapasitet til å regulere aggresjon. Bydelen tilbyr derfor sinnemestringskurs som hjelper foreldre med å regulere vanskelige tanker og følelser.

Aktuelt / Publisert: 18.12.2023

Av Bydel Nordre Aker

Bilde av voksen og barnehender som deler en blomsterkrone
Ønsker du en tryggere og mer forutsigbar hverdag for familien din? Bilde: Nikolai Kobets Freund/Oslo kommune.

Som kursdeltager får du økt forståelse av forholdet mellom tanker, følelser og handlinger. Brøsetmodellen bygger på kognitiv terapi innen sinnemestring, og forskningen kan vise til gode resultater.

Kurset foregår i gruppe og du lærer teknikker, verktøy og metoder. Kursholdere er sinnemestringsterapeutene Silje Sande og Trine Hjelde som begge er barnevernspedagoger med videreutdanning i henholdsvis familieterapi og kognitiv terapi. Ta kontakt om du er interessert i å høre mer eller delta på neste kursrunde!

Praktisk gjennomføring

Ved oppstart gjennomføres det en eller to individuelle samtaler med hver deltaker for å kartlegge utfordringer og gi en innføring i kursets innhold. Deretter er det ukentlige gruppemøter i 10 uker.

Tid: første gruppemøte torsdag 8. februar kl. 14-16

Sted: Nydalsveien 21 i Nydalen

Kontakt: Silje (971 90 751) eller Trine (912 42 658)

Silje.sande@bna.oslo.kommune.no

Trine.hjelde@bna.oslo.kommune.no