Helse og omsorg

Bli bedre kjent i bydel Nordre Aker

Vi lanserer bydelskart over kjente, og kanskje ukjente, steder i vår flotte bydel som strekker seg fra Lofthus i øst til Gaustad i vest, Kjelsås i nord og Blindern i sør.

Aktuelt / Publisert: 09.04.2024

Av Bydel Nordre Aker

Illustrert kart over møteplasser i bydel Nordre Aker
Bilde: Marius Pålerud.

– Vår hypotese er at de færreste har et aktivt forhold til hvilken bydel de bor i. Dette er gjerne noe som dukker opp i forbindelse med lokalvalg når du kan stemme i bydelsutvalget. Bydelene er på en måte en liten kommune fordi det er egne administrative enheter, og har en rekke møteplasser med tilbud for innbyggerne i nettopp denne bydelen, forteller enhetsleder Heidi Nordal om grunnen til at bydelen har laget kartet.

– Vi vil at flere skal vite om tilbudene våre og møte hverandre. Min erfaring etter å ha jobbet mange år med aktivisering, nærmiljø og frivillighet er at det er magi i møte mellom mennesker, legger hun til.

Kartet som er tegnet av illustratør Marius Pålerud er en del av en pågående satsning innenfor frivillighet i bydelen.

Usikker på om du bor i bydelen?

Bydelene ble innført på 1970-tallet og vi har vært oppe i 35 bydeler. I dag er det 15 ulike bydeler i Oslo etter bydelsreformen i 2004. Dersom du er usikker på hvilken bydel du bor i og ønsker å vite det, kan du enkelt sjekke dette ved å legge inn adressen din i Oslo kommunes bydelsvelger.

https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydelsvelger/

Har du lyst på et eget bydelskart?

Ta kontakt med oss eller stikk innom Bydelshuset i Nydalsveien 21 (der ligger det kart i resepsjonsområde). Du finner også kartet på følgende tjenestesteder i bydelen: Seniorhuset, Sogn Frivilligsentral og Grefsen Kjelsås Frivilligsentral.

Under finner du digitale lenker til kommunale møteplasser i bydelskartet vårt


Seniorhuset i Pastor Fangens vei 22

Vi er et bo- og aktivitetssenter. Her er det flotte møteplasser både inne og ute, og mye spennende som skjer. Alle kan delta, enten du bor her eller ikke.

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/tilbud-og-veiledning-for-eldre/pastor-fangens-vei-22-seniorhus

Ullevål Hageby seniorsenter

Hit kan du komme for å ta en kaffekopp og lese avisen, for å møte kjente, spise middag, delta på gratis underholdning – eller benytte deg av et av senterets over 30 tilbud tilrettelagt for deg over 60.

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/seniorsenter/ulleval-hageby-seniorsenter

Tåsen seniorsenter

Seniorsenteret er en ideell virksomhet som driftes ved hjelp av tilskudd fra bydelen. Vi vil gjerne ha flere frivillige hjelpere, så ta gjerne kontakt

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/seniorsenter/tasen-seniorsenter

Marka mobile eldresenter i Solemskogen

Marka mobile eldresenter er for dem som bor eller har bodd i markadistriktene Maridalen, Sørkedalen og Solemskogen.

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/seniorsenter/marka-mobile-eldresenter-i-solemskogen

Myrer Omsorg+

Trivselssenteret i Hareveien 10 har en kafé som er åpen for både beboere og innbyggere. Kafeen er åpen fra kl. 9.30 til 13.00 alle hverdager og serverer smørbrød, kaker og varm lunsj.

https://www.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/bolig/omsorg/oversikt-over-omsorg-boliger/myrer-omsorg

Deichman Nydalen

Holder til i sørenden av Nydalen videregående skole, med inngang på siden av bygget. Her får du blant annet tilgang til gratis wifi, utlån av bøker, film, lydbøker og magasiner.

https://deichman.no/bibliotekene/nydalen

Nydalen helsestasjon 0-5 år

Nydalen helsestasjon er et tilbud til gravide og barn i alderen 0-5 år og deres foresatte. Tilbudet er for deg som bor eller oppholder deg i bydel Nordre Aker. Alle timer på helsestasjonen er gratis.

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/nydalen-helsestasjon

Sogn Frivilligsentral

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre.

https://sogn.frivilligsentral.no/

Grefsen Kjelsås frivilligsentral

Frivilligsentralen er en møteplass i Glads vei 47 med hjelpesentral og aktivitetssenter.

https://grefsen.frivilligsentral.no/

BUA Nordre Aker

Utstyrssentral hvor barn og unge kan låne gratis sports- og friluftsutstyr.

https://www.bua.no/bua-nordre-aker/utstyr

Helsestasjon for ungdom (HFU) i Nydalen

Alle ungdommer i Oslo mellom 12 og 24 år kan bruke våre tjenester. Tjenestene er gratis. Helsesykepleier og lege er til stede i våre åpningstider.

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsestasjon-for-ungdom-hfu/nydalen-helsestasjon-for-ungdom-hfu/

Glasshuset

Fritidsklubb på Nordberg.

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/glasshuset

Trikkehallen

Fritidsklubb på Kjelsås.

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/trikkehallen-kultur-og-ungdomshus

Frisklivssentralen

Forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Vi holder til i Maridalsveien 292.

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/frisklivssentraler/frisklivssentralen-bydel-nordre-aker

Recoverysenteret

Vi tilbyr aktiviteter, kurs og sosiale møteplasser. Alle innbyggere i bydelen over 18 år er velkommen til å bruke våre tilbud. Du trenger ikke henvisning.

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helsehjelp/aktivitetshus/recoverysenteret-i-nordre-aker/

Bydelshagen i Solvang kolonihager

Her holder flere av tilbudene våre til i sommersesongen. En idyllisk hageparsell som kanskje er bydelens fineste møteplass. Stedet har ingen egen nettside, men om du lurer på noe ta kontakt med Recoverysenteret over.

Frivillighet i bydelen