Helse og omsorg

Nordre Aker: Er du pårørende til noen med demens?

Bydelen tilbyr gratis kurs som er nyttig for deg som pårørende til personer med demens. Første kurskveld er mandag. 4 mars.

Aktuelt / Publisert: 08.02.2024

Av Bydel Nordre Aker

En yngre og eldre mann på tur arm i arm i skogen
Kurs for deg som pårørende kan være lærerikt og støttende. Bilde: Maskot/Oslo kommune/NTB.

Å være pårørende til en person med demens oppleves ulikt og kan for mange være krevende. Fra de første symptomene blir merkbare og til personen blir avhengig av omsorg og hjelp fra andre, kan det gå flere år. Mange mennesker er derfor i pårørenderollen over lang tid.

Foredragsholderne snakker om ulike tema på fire ulike kurskvelder som bidrar til økt kunnskap og mestring i pårørenderollen. Kursene holdes fra kl. 17-20 i Vinkelveien 7 (Festsalen) på Tåsen.

Dato og tema for kurskveldene

Mandag 4. mars Sykdomslære del 1

Tirsdag 5. mars Sykdomslære del 2 og «Min historie»

Mandag 11. mars Fremtidsfullmakt og vergemål, brannforebygging i hjemmet og ernæring til eldre

Onsdag 13. mars Tilbud i bydelen, Kommunikasjon og samhandling, og Å være pårørende

Ønsker du mer informasjon om tjenester som er tilgjengelig i Oslo kommune for personer med demens gå til denne nettsiden.

Påmelding på epost eller telefon under!