Helse og omsorg

Er du pårørende til en med demens?

Når en i familien får demens endrer det også livet for de som står nær. Kunnskap om demens kan gjøre det lettere å takle de utfordringene som følger med sykdommen.

Aktuelt / Publisert: 27.07.2023

Av Bydel Nordre Aker

Eldre par på utsiktspunkt som ser utover byen
Bilde: Nikolai Kobets Freund/Oslo kommune.

Når skal du be andre om hjelp, hva er fremtidsfullmakt og hvilke tilbud finnes i kommunen?

Som pårørende til en person med demens kan du ha behov for kunnskap om sykdommen og hvordan du kan ta vare på deg selv. Mange av bydelene tilbyr derfor pårørendeskoler og vår bydel er en av disse.

Kurset går over fire kvelder med temaer som er aktuelle for deg som pårørende i bydel Nordre Aker. Det kommer foredragsholdere som har god kunnskap og lang erfaring innenfor sine fagfelt. Kurset er gratis.

Høstens program

11. september: Kommunikasjon og samhandling

12. september: Sykdomslære og «Min historie»

18. september: Å være pårørende

19. september: Verge/fremtidsfullmakt og tilbud i bydelen

Tidspunkt: kl. 17:00 - 19:30 alle kveldene. Kurset holdes på Seniorhuset i Pastor Fangens vei 22 på Tåsen.

Dersom du er pårørende, eller kjenner noen som pårørendeskolen kan være aktuelt for, ta kontakt for påmelding og eller spørsmål på epost: seksjon.lavterskel@bna.oslo.kommune.no

Du kan også ta kontakt på telefon 901 96 310.