Skole og utdanning

En rød ryggsekk bidrar til tryggere skolestart

Førsteklassingene på Haugenstua skole har en rød overgangssekk i klasserommet. Barna ble kjent med innholdet i sekken i barnehagen.

Aktuelt / Publisert: 27.09.2023

Av Områdesatsingene i Oslo — Bydel Stovner

Førsteklassingene på Haugenstua skole er godt kjent med den røde ryggsekken fra barnehagen.
Førsteklassingene på Haugenstua skole er godt kjent med innholdet i den røde ryggsekken fra barnehagen. Bilde: Pernille Opsahl Coward/ Oslo kommune.

Den røde ryggsekken, som også går under navnet overgangssekken, er fylt med sanger, bøker, eventyr og leker som barna kjenner igjen fra barnehagen. Innholdet i sekken omtales som overgangsobjekter.

– Dette er bøker som Geitekillingen som kunne telle til 10, sanger som Kaptein Sabeltann, og leker som Stiv Heks, for å nevne noen, sier Hilde Solbjør.

Hilde er sosiallærer på Haugenstua skole. Siden skolestart har hun og de andre lærerne på førstetrinn brukt overgangsobjektene i både lek og undervisning.

– Barna er godt kjent med overgangssekken fra barnehagen. Tiervennsangen kan de på rams, så det er helt tydelig at de har øvd på denne sangen i barnehagen, forteller Hilde entusiastisk.

Overganssekken ble til for å gjøre overgangen fra barnehage til skole mindre sårbar. Gjenkjennelig innhold i sekken skal fremme mestring og skape trygghet hos barna.

– Vi er stolte over samarbeidet med nærbarnehagene til skolen. Overgangsobjektene har blitt brukt i førskolegruppene i barnehagene og under skolebesøk gjennom våren, og nå ved årets skolestart. Det skaper forutsigbarhet hos ungene, fortsetter hun.

Hilde og Linda
Hilde Solbjør og Linda W. Torseth bruker overgangsobjektene i sekken både i klasserommet og på AKS. Bilde: Pernille Opsahl Coward/ Oslo kommune.

 • Tipshefte for ansatte
 • Bøker
  • “Tambar begynner på skolen” av Tor Åge Bringsvær
  • “Hvordan begynner man på skolen?” av Anna Fiske
  • “Geitekillingen som kunne telle til ti” av Alf Prøysen
 • Sanger
  • Kaptein Sabeltann
  • Tiervennsangen
  • Språklek
  • “Hviske navnet sitt” av Jørgen Frost
 • Regelleker
  • Rødt og grønt lys
  • Stiv heks
 • Hoppetauregler med hoppetau
  • Bamse Bamse

God overgang fra barnehage til skole

Linda W. Torseth er baseleder på AKS, 1. trinn. Der bruker de også overgangsobjektene for å skape en sammenheng i overgangen fra barnehage til skole. Barna har gått fra en kjent og trygg barnehagehverdag, til en ukjent skolehverdag.

– Gjenkjennbare leker og sanger skaper forutsigbarhet for barna, spesielt i frilekssituasjoner. Det er ikke alltid førsteklassingene er med barn de kjenner fra før og derfor er organiserte leker viktig fordi det er noe kjent fra barnehagen, forteller Linda.

Ifølge Linda gir overgangsobjektene mulighet til mestring hos elevene.

– Noen barn synes det kan være skummelt å rekke opp hånda i klasserommet, men når vi bruker aktiviteter og bøker barna kjenner igjen, opplever vi at flere rekker opp hånda. Det skaper mestring hos elevene og da blir det også lettere å rekke opp hånda neste gang, forklarer hun.

Hilde legger til at det ikke bare er elevene overgangssekken gir trygghet hos.

– Jeg tror sekken også gir trygghet hos lærerne fordi de vet at de har et opplegg de kan bruke i klasserommet, som elevene allerede er kjent med. Dette hjelper også de voksne å bli kjent med barna, avslutter Hilde med et smil.

 • Overgangssekken brukes av alle barnehager og skoler i Bydel Stovner. Den har jevnlig blitt brukt i skolen siden skolestart og vil brukes i klasserommene frem til høstferien.
 • Sekken inneholder også et tipshefte for de ansatte med forslag til aktiviteter og instruksjoner.
 • Overgangssekken er en del av prosjektet “Fra barnehagehverdag til skolehverdag”.
 • Prosjektet har delt ut ca. 80 sekker, én til hver førskolegruppe og én til hver førsteklasse i bydelen.
 • Prosjektet startet opp våren 2022 og varer frem til høsten 2023. Det oppstod etter inspirasjon fra Stavanger Kommunes overgangskoffert.
 • Prosjektet er finansiert av Områdesatsingene i Oslo, ved Delprogram oppvekst og utdanning.
test test
Overgangssekken inneholder bøker, eventyr, sanger, leker og regelleker. Bilde: Pernille Opsahl Coward/ Oslo kommune.