Egenberedskap

Du bør kunne klare deg selv i tre dager

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?

Aktuelt / Publisert: 27.10.2022

Av Beredskapsetaten

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Kvinne varmer mat i stormkjøkken på balkongen.
Bilde: G. Røkeberg/DSB.

31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap. Dette er en årlig kampanje som varer til 6. november. Målet med Egenberedskapsuka 2022 er å gjøre oss bedre rustet i å stå imot kriser.

Du er en del av Norges beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap.

Les rådene på sikkerhverdag.no. Her finner du blant annet eksempler på hva et beredskapslager hjemme kan inneholde for å klare deg i minst tre døgn, dersom noe uforutsett skulle skje. Det kan være bortfall av vann eller strøm. Se også Oslo kommunes sider om egenberedskap.

Viktig med vann

Noe av det viktigste å ha i beredskap er vann. DSB anbefaler minimum tre liter vann per person per dag, i minst tre døgn, altså ni liter vann per person. Om vannet i Oslo skulle bli borte vil også sanitæranlegget bli slått ut. Se hvordan du kan lage et nød-toalett.

Mange som bor i Oslo kommune har ikke andre måter å varme opp boligene sine på enn ved hjelp av panelovner og strøm. Tenk gjennom hva du gjør dersom strømmen skulle bli borte på kalde dager. Holder det med ull og varme tepper, eller kjenner du kanskje noen som har en peis, som du kan bo hos i noen dager?

Ha jodtabletter hjemme

Som del av egenberedskapen anbefaler DSB også at man har kjøpt jodtabletter og har disse hjemme. Dette gjelder alle under 40 år, gravide og/eller ammende. Kjøp jodtabletter for bruk ved atomulykker på ditt apotek, og oppbevar disse på et egnet sted. Tablettene skal bare tas dersom du får beskjed om det. Her er mer informasjon om jodtabletter.

Når må du søke tilflukt?

På Oslo kommunes sider finner du oversikt over offentlige tilfluktsrom som forvaltes av kommunen. De fleste av disse ligger i sentrum, og det er fordi de er tenkt brukt for folk som oppholder seg der mens det varsles. For innbyggere flest vil det være mer relevant å bruke private tilfluktsrom. De finnes ofte i større bygg som skoler, kirker, kinoer, forsamlingshus og blokker. Er det ikke et tilfluktsrom i nærheten, er alternativet å trekke ned i kjelleren eller å holde seg unna vinduer og trekke inn i bygningen.

Nasjonale myndigheter jobber med en utredning om å kartlegge flere offentlige rom som kan brukes som tilfluktsrom. Det er viktig å huske på at tilfluktsrom kun skal brukes dersom Norge er i krig og kun på ordre fra myndighetene.

Du er allerede i gang - Egenberedskapsuka 2022

Film laget av Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) til Egenberedskapsuka 2022.

Hvorfor egenberedskapsråd nå?

Pandemien og krigen i Europa gjør at egenberedskap er mer aktuelt enn på lenge. Det kommer på toppen av allerede kjente utfordringer som cybertrusler og mer ekstremvær. Dette kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon.

Egenberedskapsuka arrangeres hvert år i uke 44 av DSB, i samarbeid med kommuner over hele landet.