Byutvikling

Byrådet vil ha mer alternative boformer

Hvordan kan vi bo og leve sammen på andre eller nye måter? Oslo kommune lyser ut to millioner kroner til arbeid som fremmer alternative boformer.

Aktuelt / Publisert: 22.06.2023

Av Byrådsavdeling for byutvikling

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Bygårder og trikk på Grünerløkka.
Bygårder, her fra Grünerløkka. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

– Ensomhet er et stort folkehelseproblem og i Oslo har vi mange som bor alene, samtidig som befolkningen stadig blir eldre og flere rapporterer om ensomhet. At vi finner flere måter å bo sammen på vil bli viktig i årene fremover, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG).

For å styrke arbeidet med alternative boformer har byrådet bevilget to millioner til en ny tilskuddsordning. Nå kan ikke-kommersielle aktører søke Eiendoms- og byfornyelsesetaten om tilskudd.

Penger til utforskning

– Vi vet en del, men ønsker flere eksempler på det vi omtaler som alternative boformer her i Oslo. Meningen er at pengene skal gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag, både om hva som finnes, hva som er utfordringene og hvordan vi kan legge bedre til rette for nye løsninger, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG).

Alternative boformer handler om flere ulike måter å bygge og bo på. Det kan dreie seg om å bo på mer sosiale måter, hvor du og naboen deler og samhandler mer enn det som er vanlig i dag. Variasjon, fellesløsninger, kollektiver og bofelleskap regnes også inn i det alternative, sammen med andre måter å etablere boliger på, for eksempel gjennom selvbygging og byøkologiske prosjekter.

Tilskuddet, enten det blir delt ut samlet eller i deler, skal gå til ikke-kommersielle aktører som har et sosialt formål og som ikke utbetaler utbytte. Det kan for eksempel være stiftelser, borettslag, sameier, frivillige, organisasjoner, foreninger og grønne og sosiale entreprenører.

Søker gode ideer

– Vi ønsker oss mer variasjon i boligbyggingen og større mangfold av boliger i hovedstaden. Det koster mer enn to millioner, men vi håper litt pengestøtte kan være katalysator for lovende prosjekter eller det lille som skal til for at noen går videre med en teori eller den gode idéen, som igjen blir det gode eksempelet, sier byråden.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal motta og behandle søknadene. Etaten sender sitt forslag til Byrådsavdeling for byutvikling, som til slutt bestemmer hvem som får tilskudd og hvor mye hver mottaker får.

– Har du tenkt noe lurt eller drømmer om å etablere deg i kollektiv med gamle og nye venner, kan det være lurt å begynne på søknaden til etaten allerede nå, oppfordrer Eskil Bråten, direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Søknadsfristen er satt til 15. september i år. De som mottar tilskudd, får to år på seg til å gjennomføre prosjektet sitt.

Les mer om tilskuddet her