Byutvikling

Bylivsgata Grønland åpner 1. juni

Fra 23. mai endres kjøremønsteret og bylivsgata Grønland bygges opp igjen med sitteplasser, blomster og trær.

Aktuelt / Publisert: 23.05.2023

Av Byrådsavdeling for byutvikling

Blomster i Gata Grønland.
Det legges til rette for grønt på Grønland. Bilde: Ida Rydeng / Oslo kommune.

Gatestrekningen ved Grønland torg blir stengt for gjennomkjøring og næringslivet flytter ut i gata.

– En bilfri gate på Grønland var kjempepopulært i fjor. Nå gjentar vi suksessen. I år åpner bylivsgata allerede 1. juni og blir stående helt til høsten 2024. Det er godt nytt for alle som bor, ferdes, og driver næringsliv på Grønland, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Trafikkreduksjon på 80 prosent

I fjor ble det målt en trafikkreduksjon på 80 prosent i bylivsgata Grønland i perioden juli til oktober. Det ble identifisert trafikkøkning til sidegatene og kjøremønsteret er derfor endret i år for å gi færre ulemper for innbyggerne i smågatene.

– Grønland er en fantastisk del av byen med yrende folkeliv. Det er et godt utgangspunkt for en bylivsgate, som vi ønsker flere av i byen fremover. Jeg håper og tror de aller fleste blir minst like fornøyd med årets løsning som i fjor. Vi skal prioritere gående, syklende og mer plass til byliv og næringsliv, samtidig som vi ivaretar trafikksikkerheten, sier Stav.

Aktivitetsgate med bynatur

Bylivsgata videreutvikles basert på fjorårets konsept for å tilrettelegge for en aktivitetsgate og skal stå fra 1. juni 2023 – 15. oktober 2024. Varighet og behov for eventuelle justeringer av innholdet vurderes underveis. Det vil også gjøres noen justeringer inn mot vintersesongen.

– Også i år blir det mye grønt og gratis oppholdsarealer der man kan sette seg ned uten å kjøpe noe. Samtidig som både serveringsstedene og noen av grønnsakshandlerne kan trekke lenger ut i gata og få mer plass, sier Stav.

Strekningen for årets bylivsgate blir den samme som i fjor og starter i Lakkegata og slutter ved Tøyenbekken.

– Et stort område med på om lag 600 kvadratmeter bynatur og oppholdsareal tilrettelegges med benker og planter. Vi skal også plante løvskog som spiller sammen med de eksisterende lindetrærene for å knytte gata og torget sammen, sier Stav.