Helse og omsorg

Bydelens syn på NRK Brennpunkts "Hjemme best?"

NRK Brennpunkt har laget en dokumentar med to programmer om eldreomsorgen i Norge.

Aktuelt / Publisert: 18.01.2023

Av Bydel Alna

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Oversiktsbilde av Furuset.
Oversiktsbilde av Furuset. Bilde: Eivind Haugstad Kleiven.

18. januar kom programmet med tittelen: Omsorg bak lukkede dører - Hjemme best? I dette programmet er hjemmetjenesten satt under søkelyset. En bruker i Alna og ansatte i hjemmetjenesten er filmet med skjult kamera i 16 dager og det fremkommer kritikkverdige forhold.

– Disse klippene viser bilder vi ikke er stolte av. Vi beklager at standarden på tjenesten disse klippene viser ikke er bra og at brukeren i dette tilfellet ikke har blitt godt nok ivaretatt. Det er kritikkverdige episoder som blir vist, og det er noe vi tar på største alvor. Vi har gjort, og vil gjennomføre flere tiltak for at slike situasjoner ikke skal gjenta seg, sier Milija Simic som er leder for hjemmetjenesten i bydel Alna.

Opptakene er gjort under pandemien da karanteneregler fortsatt var gjeldene og de viser ikke et representativt bilde av pleien eller oppfølgingen som er gitt over mange år. Likevel; det skal ikke være sånn. Vi har fokus på gode holdninger hos våre ansatte og det er noe vi kommer til å fortsette å jobbe med. Vi jobber hver dag for at eldre skal være trygge i eget hjem.

Hvis du opplever at du ikke får de tjenestene du har behov for, kan du klage på det. Les mer om dette her.

Det er viktig for bydel Alna å være åpne og transparente for media og for bydelens innbyggere. Vi har bidratt etter beste evne til Brennpunkts dokumentar om hjemmetjenesten i Norge, men samtidig er vi kritiske til NRKs metodebruk.

Det skal være trygt for ansatte i Oslo kommune å gå på jobb. Kommunen reagerer derfor på bruken av skjult kamera som metode i Brennpunkt-dokumentaren. NRK har vurdert at dette har vært nødvendig for å “avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning” i henhold til Vær Varsom-plakaten punkt. 3.10: “Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.” Å sette opp skjult kamera i en brukers hjem er et svært inngripende ovenfor våre ansatte som hver dag går på vakt for å gjøre en best mulig jobb for bydelens eldre.