Helse og omsorg

– Snakk med barna om farene ved lystgass

Misbruk av lystgass blant ungdom har i flere år passert under radaren. Nå opplever vi at barn helt ned i 10-års alder er misbrukere. Lege Dag Jacobsen oppfordrer til å snakke med barn og unge om helseskadene man kan få fra lystgass.

Aktuelt / Publisert: 14.06.2023

Av Bydel Alna

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Lystgass-beholdere.
Bilde: Hans Muller/Creative Commons.

Jacobsen er avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus og klinisk bakvakt ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet. Han kan fortelle at de nå ser flere nevrologiske senfølger enn tidligere.

Snakk med de unge om helseskadene
Lystgass som rusmiddel er ikke ulovlig, og det er ingen aldersbegrensning i Norge.Jacobsen oppfordrer derfor nå foreldre til å snakke med de unge og barna om helseskadene som følger med bruk av lystgass.

– Mange unge, og i noen tilfeller også barn, eksperimenterer med lystgass. En kombinasjon av ukontrollert økning i bruk og manglende kjennskap til bivirkninger har nå ført til flere tilfeller av klassiske nevrologiske senfølger.

– Det er viktig å ha kjennskap til hvilke bivirkninger og helseskader som faktisk kan oppstå ved bruk av lystgass. Ved høy konsentrasjon av lystgass fortrenges oksygen i kroppen og gir en form for kvelning. Dette kan gi alvorlige skader og i verste fall død. Ved misbruk av lystgass er det ingen kontroll på dosen som inhaleres, noe som øker faren for kvelning. Gjentatt inhalasjon rett etter hverandre øker kvelningsfaren. Misbruk over lengre tid kan føre til alvorlige nerveskader som kan bli permanente. I tillegg sees skader på vev med rask celledeling, som beinmarg og slimhinner i tarmen, forteller Jacobsen.

Lett tilgjengelig rusmiddel
Bedøvelsesmidlet lystgass er en fargeløs gass med lett søtlig lukt. Ved inhalasjon oppstår det raskt smertestillende og beroligende virkninger av få minutters varighet. Dette gjør lystgass godt egnet som del av bedøvelse ved eksempelvis fødsel. Da i kombinasjon med 50% oksygen. Siden lystgass også gir en kortvarig ruseffekt, og kan kjøpes lovlig, brukes gassen i visse ungdomsmiljø også som rusmiddel og partydrug. Den inhaleres da typisk som 100% ren lystgass.

Både i Norge og mange andre land er lystgass lett tilgjengelig, forholdsvis billig, selges lovlig uten aldersgrense, gjerne med mulighet for fruktsmak, og er enkelt å bruke. Det reklameres for salg på sosiale medier som Snapchat, og det selges alt fra små 8-grams patroner til store lystgass-sylindere på opptil 2 - 15 kilo på Internett.