Helse og omsorg

Tar i bruk kunstig intelligens for effektiv bemanning

Med kunstig intelligens effektiviserer Bydel Alna bemanningsplanleggingen, forbedrer arbeidsforholdene, og fremmer heltidskultur og tjenestekvalitet.

Aktuelt / Publisert: 26.06.2024

Av Bydel Alna

Med KI-verktøyet kan en turnus som tidligere tok flere arbeidsdager å utarbeide manuelt, nå skapes i løpet av noen minutter.
FRIGJØR RESSURSER: Det nye verktøyet vil frigjøre tid for ledere og helsefaglig personell, slik at de kan ha fokus på andre viktige oppgaver. Bilde: Daniel Stubsjøen.

Bydel Alna tar et stort skritt mot fremtidens arbeidsplass ved å innføre kunstig intelligens (KI) i bemanningsplanleggingen. Inspirert av suksesshistorier fra Trondheim kommune, ønsker bydelen å forbedre arbeidsforholdene for de ansatte og øke kvaliteten på bydelens tjenester.

Forutsigbarhet med KI-teknologi

KI-teknologien som skal tas i bruk har vist seg svært effektiv i Trondheim kommune, med en treffprosent på 85-87 prosent for fraværsprediksjoner.

Dette gjør det mulig å planlegge ekstra bemanning på forhånd, noe som minimerer behovet for å ringe etter ekstravakter og sparer opptil 90 prosent av tiden som vanligvis brukes på innleie. Denne forbedringen gir ansatte en følelse av trygghet og ivaretakelse, noe som igjen bidrar til redusert fravær.

Bydelen har et sterkt fokus på å fremme heltidskultur, og redusere ufrivillig deltid. Ansatte som er i deltidsstillinger vil med det nye systemet få muligheten til å øke sine arbeidstimer, noe som bidrar til mer stabile arbeidsforhold og større forutsigbarhet blant de ansatte.

Effektivisering av turnusplanlegging

Med KI-verktøyet kan en turnus som tidligere tok flere arbeidsdager å utarbeide manuelt, nå skapes i løpet av noen minutter. Dette vil frigjøre tid for ledere og helsefaglig personell, slik at de kan ha fokus på andre viktige oppgaver.

Dette verktøyet inkluderer også funksjoner for medarbeiderinvolvering, som gir ansatte muligheten til å påvirke sin egen arbeids- og fritid.

– Vi er fornøyde med at de ansatte i mye større grad har medbestemmelse i planleggingsprosessen, noe som også ivaretar deres behov, sier hovedtillitsvalgt Steffen Schei, i Fagforbundet.

Fremtidige gevinster

Anne Cecilie Stadheim, avdelingsleder i Bydel Alna, fremhever at denne nye KI-baserte metoden vil frigjøre betydelig tid i hennes arbeidshverdag. Stadheim understreker at ved å redusere tiden brukt på manuell turnusplanlegging, kan ansatte og ledere fokusere mer på kjerneoppgaver. Dette betyr frigjort tid som kan benyttes til å forbedre tjenestetilbudet og sikre at fagkompetansen brukes på best mulig måte for å møte innbyggernes behov.

– Muligheten her inkluderer at vi kan tilpasse arbeidsplanene bedre til hver enkelt ansatts ønsker på en enklere måte. Kunstig intelligens hjelper oss med å optimalisere skiftplanene, mens vi fortsatt sikrer stabil drift og opprettholder profesjonelle standarder, sier hun.

Første bydel i Oslo kommune

BU-leder Mari Morken (A) støtter initiativet fullt ut og er stolt over at Bydel Alna går foran som den første bydelen i Oslo kommune som tar i bruk KI i bemanningsplanlegging.

– Jeg er sikker på at dette vil gi positive resultater både for bydelens ansatte og innbyggere. Det er spennende å se hvordan Bydel Alna kan ta i bruk kunstig intelligens for å gjøre tjenestene enda bedre for innbyggerne i fremtiden, sier Morken.

Med denne implementeringen setter Bydel Alna en ny standard for effektiv bemanningsplanlegging, hun håper at flere bydeler vil følge etter og dra nytte av fordelene med kunstig intelligens.