Politikk

Vil kartlegge organisering av bydelene

Målet er å sikre bærekraftige, demokratiske og gode tjenester til innbyggerne.

Pressemelding / Publisert: 07.02.2024

Av Byrådslederens kontor

Barn går gjennom grønnsakshage.
Kommunen er med i alle faser av livet, uansett hvor i byen du bor. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Det blågrønne byrådet i Oslo slår fast byrådserklæringen at de vil se på byens administrative organisering for å sikre bærekraftige, demokratiske og gode tjenester til innbyggerne. Nå starter arbeidet med å finne ut om det er områder som kan organiseres annerledes enn i dag.

– Målet må være at vi ender opp med en kommune som er i stand til å levere enda bedre og likeverdige tjenester til innbyggerne i Oslo. Kommunen er til for de som bor her, og da må vi organisere oss på en måte som er tilpasset dem og ikke omvendt, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

Bydelene ble til slik de er i dag i 2004. Siden da har samfunnet forandret seg mye. Antakelig vil samfunnet forandre seg minst like mye også de neste 20 årene. Byrådet mener det er behov for å se på hvordan bydelene er organisert og hvordan oppgavene mellom bydelene og kommunen sentralt er fordelt. Byrådet setter derfor i gang en faktainnhenting for å undersøke om dagens organisering av kommunen kan ha ført til uheldige utslag for tjenestene.

– Bydelene i Oslo har over tid hatt stor frihet til å organisere seg slik de mener er hensiktsmessig. Det er bra, men det har ført til variasjoner mellom bydelene. Vi ønsker å finne ut om alle bydeler tilbyr likeverdige tjenester til innbyggerne, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

– Det har for eksempel vært ulik praksis i oppfølging av pasienter som skrives ut fra sykehus til helsehus. Tidligere hadde bydelene ulik praksis når det gjaldt å følge opp disse pasientene. Nå har hvert helsehus og bydelene som sogner til dette helsehuset organisert seg i mottaksteam. Det har ført til bedre overganger for pasientene og mindre risiko for at noe svikter underveis. Denne måten å tenke på, er noe byrådet vil se på om kan overføres til andre områder i kommunen, sier Korkunc.

– Bydelene er en viktig arena for engasjement og demokratisk deltakelse for innbyggere med et hjerte for lokalsamfunnet sitt. Målet må hele tiden være at vi kan få enda bedre tjenester for innbyggerne og et styrket lokaldemokrati, sier finansbyråd Hallstein Bjercke.

Her finner du byrådserklæringen.

Skal innhente kunnskap utover våren

Fram mot sommeren vil byrådet kartlegge dagens oppgavefordeling og organisering, og se på både muligheter og utfordringer ved den. Byrådet er opptatt av at bydelene skal være tilgjengelige for innbyggerne både som leverandør av viktige tjenester, og som lokaldemokratisk arena.

– Dette blir en viktig prosess hvor vi vil se på hva som fungerer godt og hva som eventuelt bør forbedres. Vi er opptatt av å ta vare på det som fungerer, og løse det som ikke fungerer godt på nye måter. Nå er vi i en kartleggingsfase, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

I løpet av våren ber vi bydelene og bydelspolitikerne komme med sine råd og tilbakemeldinger til byrådet. Byrådet vil også høre fra etatene, brukerråd, ansattes organisasjoner og andre samarbeidspartnere som har med bydelene å gjøre.

– På denne måten kan vi finne ut mer om hvordan dagens organisering fungerer, og hva vi kan gjøre for å få ting til å fungere bedre, avslutter Korkunc.

Pressekontakt

for byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc 

Tuva Otterlei Blikom (i vanlig arbeidstid)
Telefon