Natur, kultur og fritid

Vi undersøker barn og unges kulturbruk

Vi ønsker mer kunnskap om barn og unges bruk av kulturtilbud. I disse dager inviterer vi alle husstander med barn til å delta i en undersøkelse.

Aktuelt / Publisert: 29.11.2023

Av Byrådsavdeling for kultur og næring

En gruppe barn ser på noe som skjer over dem.
Unge besøker Munch. Bilde: Munch.

I disse dager går det ut en invitasjon til alle husstander i Oslo med barn i alderen 0-19 år, om å delta i en undersøkelse. Resultatene skal brukes for å utvikle bedre og mer treffsikre tjenester til barn og unge.

Kommunen håper mange tar seg tid til å svare, slik at vi får best mulig kunnskap om barn og unge og hvordan de opplever kulturlivet i Oslo.

 • Invitasjonen sendes husstander med barn i alderen 0-19 år.
 • Vi ønsker barnets meninger, og det er fint om foresatte svarer sammen med barnet, eller besvarer den på vegne av barnet hvis barnet er for lite til å delta selv.
 • Barn som er over 15 år, kan besvare den andre delen selv.
 • Dersom familien har flere barn, vil vi gjerne at barnet som sist hadde bursdag deltar i undersøkelsen. Altså at en forelder og ett barn per husstand blir med i undersøkelsen.
 • Det tar rundt 5-10 minutter å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen er tilgjengelig på norsk (bokmål), engelsk, polsk, urdu eller somali. Det er også mulig å få lest opp spørsmålene om man trenger det.
 • Du blir ikke bedt om å oppgi navn eller annen informasjon som kan knytte svarene direkte til deg som svarer.
 • Ved å svare på undersøkelsen samtykker man til å delta.
 • Oslo kommune har aldri anledning til å se informasjon knyttet til enkeltpersoner.
 • Innen 5. januar kan man, uten å oppgi noen grunn, trekke seg fra studien.
 • Dersom man ikke ønsker å svare på denne undersøkelsen kan man klikke på alternativet: «Jeg ønsker ikke å svare».

Alle som svarer på undersøkelsen, er med i trekningen av disse premiene:

 • To universalgavekort med en verdi av 3000 kroner
 • Fire universalgavekort med en verdi av 1000 kroner

Kontakt

Har du spørsmål om undersøkelsen, eller utfordringer med utfylling på internett, kan du kontakte Kantar på e-post, som gjennomfører undersøkelsen for kommunen.