Politikk

Saker behandlet i byrådet 8. februar

Byrådet behandlet blant annet en klage knyttet til utvidelse av toppidrettssenteret på Sogn.

Saker i byrådet / Publisert: 01.02.2024 / 06.02.2024 / 08.02.2024

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i byrådsmøte
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Høring: "NOU 2023:25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050"

Saken gjelder Oslo kommunes høringsuttalelse til "NOU 2023:25 Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050".

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Bystyrets budsjettvedtak for 2024 og oppdatert økonomiplan for 2024-2027

I denne saken legges det frem endelig oppdatert budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027. Tekniske justeringer og endringer som følger av bystyrets budsjettvedtak er innarbeidet.

Byrådet vedtar sakene.

Klage over avslag på utvidelse av toppidrettssenter med friidretts- og fotballbane og ny kunstisbane

Norges idrettsforbund og Olympiske- og paraolympiske komité har klaget på Plan- og bygningsetatens avslag på utvidelse av toppidrettssenter med friidretts- og fotballbane og ny kunstisbane.

Byrådet endrer avslaget, og sender saken til Plan- og bygningsetaten for videre behandling.

Høringsuttalelse: Endringer i barnehageloven

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter om styring og finansiering av barnehagesektoren, på høring.

Byrådet avgir høringsuttalelse.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.