Bolig og sosiale tjenester

Utekontaktens plan for å forebygge rekruttering til kriminelle miljøer i Gamle Oslo

I rapporten "Å finne fellesskap i utenforskap" har Utekontakten utarbeidet en situasjonsanalyse og en tiltaksplan for å hindre at unge blir rekruttert til kriminelle miljøer i Gamle Oslo. Analysen peker på tre viktige forhold: svake økonomiske forutsetninger, eksponering for kriminell aktivitet og miljøer og manglende fellesskap og mestring hos ungdommene.

Aktuelt / Publisert: 22.11.2023

Av Bydel Gamle Oslo

Ungdommer som spille basket.
Ungdommer i Gamle Oslo. Bilde: Utekontakten i Bydel Gamle Oslo.

Utekontakten har vært til stede i vårt nærområde i flere år. De besøker skoler og andre viktige arenaer der ungdom møtes. Gjentagende observasjoner og tilbakemelding fra bekymrede foresatte har gjort at Utekontakten ønsket å kartlegge om og eventuelt hvordan rekruttering til kriminelle nettverk finner sted i vår bydel.

Les rapporten "Å finne fellesskap i utenforskap" her.

Problemstillingen i rapporten er: Hvilket forhold kan bidra til økt risiko for å bli rekruttert inn til kriminelle miljøer i Bydel Gamle Oslo, og hvordan kan Utekontakten arbeide forebyggende for å hindre disse?

Tre forhold som øker risiko for rekruttering til kriminelle miljøer

Etter å ha bearbeidet datamaterialet i situasjonsanalysen fant Utekontakten tre forhold som særlig påvirker rekruttering til kriminelle miljøer i vår bydel:

(1) svake økonomiske forutsetninger

(2) eksponering for kriminell aktivitet og miljøer

(3) manglende fellesskap og mestring hos unge

De tre punktene gir utgangspunktet for tiltaksplanen i rapporten, som kan styrke Utekontaktens forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, som er i risiko for å bli rekruttert inn i kriminelle miljøer.

Bruke analyseverktøy SAT

Situasjonsanalysen baserer seg på data fra intervjuer med interne og eksterne samarbeidspartnere, samt ungdommer. For å besvare problemstillingen, har Utekontakten benyttet seg av SAT: et kartleggings- og analyseverktøy som står for situasjon, analyse og tiltak. Det er KORUS som veileder i SAT metoden.