Bolig og sosiale tjenester

Utekino på Tøyen - beboere og bydel sammen om å skape et bedre bomiljø

Nylig inviterte booppfølgingstjenesten i Bydel Gamle Oslo sammen med beboerne i to kommunale blokker til utekino på Tøyen. Nærmere 250 personer var til stede. Det ble servert gratis pizza, popcorn og brus og entusiasmen var stor blant både små og store.

Aktuelt / Publisert: 17.10.2023

Av Bydel Gamle Oslo

Utekino på Tøyen 2023
Utekino på Tøyen er populært. Bilde: Kine Hemmingby.

Det har blitt bedre å bo på Tøyen

Aicha og Bouchra er engasjerte mødre som bor her og sitter i hvert sitt styre i hver sin bygård. De to samarbeider tett og er opptatt av hvor viktig det er at bydelen støtter dem i arbeidet med å skape et bedre bomiljø. Utekino er ett av mange tiltak.

Bouchra forteller om lokaler i Gruegata, som er pusset opp med midler fra byrådsavdelingens særskilte bomiljøsatsning. Her arrangeres julefest, Eidfest, kvinne- og jentetreff, leksehjelp, sygruppe, styremøter og mye mer. Lokalene har blitt en viktig møteplass for beboerne.

Aicha har bodd i nabolaget i nærmere 30 år og Bouchra i 14 år, de har sett utviklingen på nært hold.

-Det har blitt mye bedre. Nå kjenner vi naboene, gjør mange ulike aktiviteter sammen og føler oss tryggere. Vi ser når det kommer noen utenfra som ikke hører hjemme her, sier Aicha.

Men, Bouchra presiserer at det fortsatt er utfordringer knyttet til for eksempel salg av narkotika i nabolaget. De to er enige om at Bydelens og politiets kontinuerlige tilstedeværelse er viktig.

Wilsan jobber i Ung Crew/Bydel Gamle Oslo.
Wilsan er stolt over å bidra til et bedre bomiljø. Bilde: Lisbeth Meidell.

Wilsan er 18 år og bor på Tøyen. Ved siden av studiene har han deltidsjobb i Ung Crew, som driftes av Bydel Gamle Oslos Ung Jobb. Gjengen fra Ung Crew hjelper blant annet til på mange ulike arrangementer i bydelen. På utekinoen rigger de sitteplasser, henter pizza og serverer kveldens godsaker til alle som kommer på utekino. Stemningen er god og det er smil og latter blant ungdommene mens de jobber.

Wilsan har hatt denne jobben i snart ett år og er stolt over å bidra til et bedre bomiljø. Han sier at de gode referansene han får gjennom Ung Crew blir gull verdt når han skal videre i arbeidslivet.

"Fra høsten 2019 ble bomiljøarbeidet en del av bydelens booppfølgingstjeneste. For å lykkes med bomiljøarbeidet er det viktig med kontinuitet. Det betyr at dette ikke lenger er et midlertidig prosjekt."
Bjørg Stillingen, seksjonssjef for Avdeling Mestring og Helse i Bydel Gamle Oslo.

Fakta om bydelens innsats for et bedre bomiljø

Bomiljøtiltakene i området startet med et prosjekt finansiert av områdeløftet på Tøyen i 2016. Bakgrunnen var store utfordringer i bomiljøene i de kommunale blokkene på Tøyen. Dette var også noe som ble påpekt i Stedsanalysen av Tøyenområdet fra 2015.

Booppfølgingstjenesten er opptatt av tilstedeværelse og tett dialog med beboerne for å få beboerne til å engasjere seg for sitt eget bomiljø.

Bydelen har et godt samarbeid med både Leieboerforeningen og Boligbygg. Mens Leieboerforeningen er en viktig samarbeidspartner for opprettelse av gårdsstyrer og styrearbeid, bistår Boligbygg med fysisk vedlikehold og naboklager.

- Dette er et område hvor det bor mange barnefamilier og det er viktig med gode møteplasser for å skape et godt bomiljø. Det er fint å se at mange møter opp og koser seg på et felles arrangement som en utekino er, avslutter Bjørg Stillingen.