Bolig og sosiale tjenester

Familien i fokus - gir utsatte familier rett hjelp raskere

-Prosjektet "Familien i fokus" jobber tverrfaglig og gir utsatte familier rett hjelp raskere. På sikt vil prosjektet bidra til en mer effektiv bruk av felleskapets ressurser. Derfor ønsker vi å implementere metodene prosjektet har testet i bydelens tjenester i løpet av 2024, sier Sigrid Syrstad, enhetsleder NAV Bydel Gamle Oslo.

Aktuelt / Publisert: 05.12.2023

Av Bydel Gamle Oslo

Prosjektleder Familien i fokus, Agnethe Bakke Sørensen og enhetsleder i NAV Bydel Gamle Oslo, Sigrid Syrstad
Familien i fokus. Bilde: Amanda Jacobsen/Bydel Gamle Oslo.

Kjenner du Claire og familien hennes?

Prosjektet Familien i fokus har som mål å gi helhetlige og koordinerte tjenester, som fremmer selvstendighet og evne til livsmestring. Hva betyr det i praksis?

La oss kalle henne Claire, selv om hun egentlig heter noe annet. Hun bor på Tøyen, er alenemor og har to gutter på 9 og 15 år. En dramatisk situasjon gjorde at hun falt ut av arbeidslivet. Hun har det vanskelig økonomisk og har blitt varslet om at hun og barna snart blir kastet ut av leiligheten. Hun er i kontakt med mange av bydelens tjenester; NAV, DPS (Distriktspsykiatrisk senter), BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), fastlege og boligkontor. Barna går på skole på Tøyen og Grønland. Claire har hatt mange møter med skolehelsetjeneste og barnevern. Guttene hennes er ofte på fritidsklubbene i nærmiljøet og liker å spille fotball med Sterling Sportsklubb.

Vi som jobber i bydelen møter mange familier som Claire sin. De er slitne av å forholde seg til mange hjelpere som ikke snakker sammen. De kjenner på både frustrasjon og avmakt. Hvordan kan vi hjelpe dem?

Helhetlig tilnærming = raskere hjelp

Gjennom tverrfaglige samarbeid i familieteamene har ulike tjenester i bydelen oppnådd en felles forståelse av familien som en enhet. Dette har resultert i tiltak som gir positive effekter for hele familien.
-Det føles betryggende at noen har oversikt over alle utfordringene vi har som familie. Det reduserer stresset mitt å vite at jeg alltid kan nå ut til dem ved behov, sier en alenemor med to barn, som er med i prosjektet.

Agnethe Bakke Sørensen overtok som prosjektleder for Familien i fokus i 2023.
-Vi som er i kontakt med familiene jobber tett i tverrfaglige team, og har mye kompetanse. Vi har god innsikt i familiens situasjon og kan ofte raskt koble på de riktige fagpersonene. Dersom ikke noen av bydelens tjenester kan hjelpe, kan vi nesten alltid anbefale hvor innbygger bør søke hjelp, sier Sørensen.

Prosjektet har også fått positive tilbakemeldinger fra flere tjenester som har deltatt. Blant annet melder barnevernet om god støtte. Familien i fokus har lettet arbeidspresset hos dem fordi de tar noe av koordineringsarbeidet med utsatte familier. NAV er også positiv til bistand med koordinering og påpeker at samhandlingen er god.

Dårlig informasjonsflyt og silotenking utfordrer

Til tross for mange positive tilbakemeldinger fra både innbyggere og samarbeidspartnere, bekrefter prosjektlederen at manglende digitale systemer for å dele informasjon er en av faktorene som gjør arbeidet krevende. Dette er noe bydelen har løftet oppover i systemet og jobber med å løse på sikt, selv om det er komplisert.

Det påpekes også at silotenking knyttet til budsjett er en utfordring som det må jobbes videre med.
-Men, det handler ikke bare om datasystemer og budsjetter, det handler i stor grad om hvordan vi møter familiene og koordinerer dialogen mellom tjenestene våre, sier Sørensen.

Investeringstankegangen er sentral i modellen, noe som betyr at bydelen skal investere i mennesker over tid, både økonomisk og relasjonelt. Investeringstankegangen i modellen vil være førende også ved implementering.

Veien videre

Prosjektet startet opp i 2022, etter et forprosjekt i 2020-21. I perioden august 2022-23 har Familien i fokus fått henvist 35 familier gjennom syv ulike tjenester i bydelen. De har per i dag jobbet med 17 familier. 13 familier er fortsatt i prosjektet.

Det første året handlet først og fremst om å definere og igangsette prosjektet. I 2023 er metoder testet ut og evaluert, og erfaringer delt internt i bydelen. I 2024 skal prosjektet lære opp og veilede ansatte, slik at metodene som er testet ut i prosjektet kan tas i bruk av de ulike tjenestene i bydelen.
-Vi har stor tro på metodene som er testet ut. Nøyaktig hvordan de ulike avdelingene kommer til å ta dem i bruk må vi finne ut av sammen, sier Syrstad.